Tietoa, koulutusta ja vuorovaikutusta

Täydennyskoulutus

Kielikoulutuspolitiikan verkosto tarjoaa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen kanssa koulutusta ja tietoa opettajille, kuntapäättäjille ja muille toimijoille mm. seuraavista teemoista:

 Kielipolitiikka ja kielikoulutuspolitiikka
– Kielitaidon arviointi
– Oppiminen ja uudet oppimisympäristöt
– Monikielisyys ja vieraskielinen opetus
– Autenttisuus kieltenopetuksessa
– Työelämän kielitaito

Ks. esim. Koulutuspaketti vieraiden kielten opettajille

Yhteydenottolomake

Lukuvuonna 2017–2018 Jyväskylän yliopiston Kielikampus järjestää Varhaista kielenoppimista kaikkialla – miten ja miksi -täydennyskoulutuksen opettajille. Koulutus jatkaa Kielikampuksen työtä uudenlaisten kielikäsitysten ja kielenoppimisen ajatusten parissa. Kielet eivät ole omissa lokeroissaan vaan kielet ja kielelliset ilmiöt ovat rinnakkaisia ja lomittaisia, ja monikielisyys on kaikkien meidän arkipäiväämme. Kieli ja sen oppiminen eivät ole kirjassa, vaan ihmisten jokapäiväisessä toiminnassa ja kielen käytössä. Kielenoppimisen varhentamista tukemalla kasvatetaan kielitietoisia ja sitä kautta kielitaitoisia oppijoita, ja Kielikampuksen uusi täydennyskoulutus tuo tähän vaativaan tehtävään opettajille eväitä. Kieliverkoston toimijat ovat mukana järjestämässä täydennyskoulutusta. Lisätietoja täältä.

 

Täydennyskoulutusyhteistyö

Kielikoulutuspolitiikan verkosto järjestää koulutusta myös yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi vuoden 2012 Varhaiskasvatusmessuilla Helsingissä verkostolla oli ohjelmaa yhteistyössä S2-opettajien ja Folkhälsanin kanssa. Messut järjesti Globex Oy. Tutustu koulutusmateriaaleihin alla.

Vuonna 2013 Kieliverkosto teki yhteistyötä Folkhälsanin kanssa pitämällä yhteisen asiantuntijaluennon Globex Oy:n järjestämillä Pohjois-Karjalan Varhaiskasvattaja-messuilla Joensuussa ja Pohjanmaan Varhaiskasvattaja-messuilla Seinäjoella.

Vuonna 2014 Kieliverkosto jatkoi yhteistyötä Folkhälsanin kanssa Globex Oy:n järjestämillä Varsinais-Suomen Varhaiskasvattaja-messuilla Turussa.

 

Koulutusta muualla

Tampereen yliopisto – Viestintätieteiden tiedekunta

Kielenopetus muutoksessa on yläkoulun ja lukion kieltenopettajille tarkoitettu täydennyskoulutuskokonaisuus, jonka toteutuksesta vastaa Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunta ja joka järjestetään lukuvuonna 2017–2018. 8 op:n laajuinen kokonaisuus koostuu nykykulttuuria, kielenopetuksen uusia menetelmiä ja opetusteknologiaa käsittelevistä jaksoista. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä. Lähiopetusta täydentävät verkkoistunnot järjestetään iltaisin tai viikonloppuisin osallistujien valitsemina aikoina, ja osallistujat pääsevät vaikuttamaan myös teemojen valintaan.

Lue lisää täydennyskoulutuksesta täältä.

 

Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Interkulttuurinen opettajankoulutus – Intercultural Teacher Education (ITE)

ITE-ohjelma on Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan tarjoama viisivuotinen koulutusohjelma, joka antaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon, johon sisältyy luokanopettajan kelpoisuus. Koulutusohjelman opetuskieli on pääosin englanti, mutta kyseessä ei ole englanninkielinen opettajankoulutus vaan koulutus, joka paneutuu erityisesti kansainvälisyyden ja moninaisuuden kysymyksiin kasvatuksen kentällä. Koulutus antaa valmiuksia työskennellä erilaisissa opetus- ja asiantuntijatehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Lue lisää koulutusohjelmasta täältä.
Lue verkkolehden koulutusohjelmaesittely.

 

Jyväskylän yliopisto – Opettajankoulutuslaitos

Juliet-koulutusohjelma

Juliet-ohjelma (The Jyväskylä University Language Integration and English Teaching Programme) on Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen tarjoama 35 opintopisteen valinnainen sivuaineopintokokonaisuus, jossa luokanopettajaopiskelijat erikoistuvat perusopetuksen luokkien 1–6 englannin opetukseen. Opiskelijat saavat hyvät valmiudet sekä englannin opetukseen että eri oppiaineiden opettamiseen osittain englannin kielellä (CLIL-opetus). Juliet-opinnot kestävät neljä vuotta, ja opiskelukielinä ovat englanti ja suomi.

Lue lisää koulutusohjelmasta täältä.
Lue verkkolehden koulutusohjelmaesittely.

 

Vaasan yliopisto – Pohjoismaisten kielten yksikkö
Vasa universitet – Enheten för nordiska språk

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma
Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning

Syksyllä 2014 Vaasan yliopistossa alkaa uusi Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa ja se sisältää ruotsin kielen ja monikielisyyden opinnot, luokanopettajan monialaiset opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot. Opiskelijat suorittavat koulutusohjelmassa sekä humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK) että filosofian maisterin tutkinnon (FM). Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia kielikylpyopettajana peruskoulussa, kelpoisuuden toimia luokanopettajana peruskoulussa sekä ruotsinopettajana peruskoulussa ja lukiossa.

Lue lisää koulutusohjelmasta täältä. Läs mer om programmet här.
Tutustu koulutusohjelman esitteeseen.

 

Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma
Magisterprogrammet i svenska och språkbad

Vaasan yliopiston pohjoismaisten kielten yksikön tarjoama ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma kouluttaa ruotsin kielen, monikielisyyden ja erityisesti ruotsin kielen kielikylvyn asiantuntijoita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Maisteriohjelmassa opiskelijat perehtyvät ruotsin kieleen, monikielisyyteen ja kielikylvyn käytäntöön ja teoriaan. Opetus tapahtuu ruotsiksi sisältöä ja kieltä integroiden. Kaksivuotinen maisteriohjelma toteutetaan osittain intensiivisinä lähiopetusjaksoina sekä etä- ja verkko-opetusta yhdistävänä monimuoto-opetuksena.

Lue lisää maisteriohjelmasta täältä. Läs mer om magisterprogrammet här.
Lue verkkolehden koulutusohjelmaesittely.