Kieliparlamentit

Kieliparlamentti on Kielikoulutuspolitiikan verkoston teemavuoden keskeinen tapahtuma. Valtakunnallinen Kieliparlamentti on foorumi, jossa kielikoulutuspolitiikan toimijat käsittelevät tiettyä teemaa ja laativat siitä kannanoton laajalle joukolle kielikoulutuspolitiikan päättäjiä ja omia sidosryhmiä.

 

Kieliparlamentti 2017

Yksilön, koulutuksen ja yhteiskunnan monikielisyys

torstai 6.4.2017 klo 12.00–15.45
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kahdeksas valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin torstaina 6.4.2017 opetus- ja kulttuuriministeriössä Helsingissä. Paikalle kokoontui eri asiantuntijatahojen edustajia, jotka keskustelivat parlamentin pääteemasta eri alateemojen avulla: monikielisyyttä lähestyttiin yksilön, yhteiskunnan, koulutuksen ja työelämän näkökulmista. Lopuksi parlamentti äänesti yhteisten keskustelujen pohjalta laadituista arvoväittämistä.

Lue lisää

 

Kieliparlamentti 2016

Pohjoismainen kielimaisema muutoksessa –
Det nordiska språklandskapet i förändring

torstai/torsdag 7.4.2016 klo/kl. 12.00–15.45
Opetus- ja kulttuuriministeriö/Undervisnings- och kulturministeriet

Seitsemännen valtakunnallisen Kieliparlamentin pääteemana olivat pohjoismaisessa kielimaisemassa tapahtuneet muutokset. Parlamentin järjestivät Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö osana Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusvuoden ohjelmaa.

Huvudtemat i det sjunde nationella Språkparlamentet var de förändringar som skett i det nordiska språklandskapet. Parlamentet ordnades av Det språkutbildningspolitiska nätverket och undervisnings- och kulturministeriet som en del av programmet under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Lue lisää – Läs mer

 

Kieliparlamentti 2015

Kielikoulutus ja talous

to 26.3.2015 klo 11.00‒14.30
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 1, Helsinki

Kuudes valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin torstaina 26.3.2015 opetus- ja kulttuuriministeriössä Helsingissä. Paikalle kokoontui eri asiantuntijatahojen edustajia, jotka keskustelivat pienryhmissä parlamentin pääteemasta erilaisten alateemojen avulla: kielikoulutusta lähestyttiin sekä talous- ja koulutuspoliittisista että kotouttamisen ja työelämän näkökulmista.

Lue lisää

 

Kieliparlamentti 2014

Osaamisen osoittaminen: Kuka, mitä, miten?

to 27.3.2014 klo 12.00‒15.30
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 1, Helsinki

Viides valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin torstaina 27.3.2014 opetus- ja kulttuuriministeriössä Helsingissä. Parlamentin pääteemana oli osaamisen osoittaminen, ja siellä pureuduttiin siihen, miten osaamista voitaisiin paremmin havaita, ymmärtää ja osoittaa. Parlamenttiin osallistui alueen asiantuntijoita: koulutuksen tarjoajia ja kouluttajia, työelämän edustajia, järjestöjä, viranomaisia ja tutkijoita.

Lue lisää

 

Kieliparlamentti 2013

Vähemmistöjen kielikoulutus

ke 27.3.2013 klo 12.00‒15.30
Tieteiden talo, Sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

Neljäs valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin keskiviikkona 27.3.2013 Tieteiden talolla Helsingissä. Parlamentin järjestivät tänä vuonna yhteistyössä Kieliverkosto ja Kotimaisten kielten keskus. Teemana oli vähemmistöjen kielikoulutus. Parlamenttiin oli kutsuttu keskustelemaan viranomaisia, kuntien, yhdistysten ja opiskelijajärjestöjen edustajia, koulutuksen tarjoajia ja opettajia sekä tutkijoita.

Lue lisää

 

Kieliparlamentti 2012

Kielenoppimista ikä kaikki?

torstai 29.3.2012 klo 12.00‒15.30
Tieteiden talo, Sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

Kielikoulutuspolitiikan verkoston kolmas valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin torstaina 29.3.2012 Tieteiden talolla Helsingissä. Teemana oli elinikäinen kielenoppiminen ja kielenopetus. Parlamenttiin kokoontui keskustelemaan opettajankouluttajia, opettajia, opiskelijoita, koulutuksen tarjoajia, yhdistysten edustajia, viranomaisia ja tutkijoita.

Lue lisää  På svenska  In English

 

Kieliparlamentti 2011

Työelämän kieli- ja viestintätaidot työntekijän, työnantajan ja kouluttajan näkökulmasta

torstai 7.4.2011 klo 12.00–15.30
Tieteiden talo, Sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

Kielikoulutuspolitiikan verkoston toinen valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin torstaina 7.4.2011 Tieteiden talolla Helsingissä. Teemana oli työelämän kieli- ja viestintätaidot. Parlamenttiin kokoontui keskustelemaan alueen asiantuntijoita, kuten julkisen ja yksityisen sektorin työnantajia, koulutuksen tarjoajia, opiskelijajärjestöjä ja viranomaisia sekä tutkijoita.

Lue lisää

 

Kieliparlamentti 2010

Monikielisyys yhteiskunnassa — haasteita koulutukselle

tiistai 23.3.2010 klo 12–16
Tieteiden talo, Sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

Kielikoulutuspolitiikan verkoston järjestämä ensimmäinen valtakunnallinen Kieliparlamentti pidettiin tiistaina 23.3.2010 Helsingissä Tieteiden talossa. Päivän aikana eri sidosryhmien edustajat kokoontuivat keskustelemaan ja visioimaan kielikoulutuksesta otsikolla Suomen kieltenopetus vuonna 2030.

Lue lisää

 

Kari Sajavaara -muistoluennot

Seitsemäs Kari Sajavaara -muistoluento

Pe 20.1.2017 klo 12.00
Jyväskylän yliopiston Seminariumin Vanha juhlasali S212

Professori Anne Holmen (University of Copenhagen): The (Nordic) university as a multilingual site – A new perspective on academia?

Lue lisää In English

 

Kuudes Kari Sajavaara -muistoluento

Pe 15.1.2016 klo 12.00
Jyväskylän yliopisto, Agora, Martti Ahtisaari -sali

Vieraileva professori Pasi Sahlberg (Graduate School of Education, Harvard University): Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Lue lisää

 

Viides Kari Sajavaara -muistoluento – The fifth Kari Sajavaara memorial lecture

Pe 16.1.2015 klo 12.00
Jyväskylän yliopiston Seminariumin Vanha juhlasali S212

Professori David Block (Universitat de Lleida, Espanja): Class in and for itself in neoliberal times: Advancing and developing a research agenda for sociolinguistics

Lue lisää In English

 

Neljäs Kari Sajavaara -muistoluento

Ma 20.1.2014 klo 12.00
Jyväskylän yliopiston Seminariumin Vanha juhlasali S212

Professori Jouni Välijärvi (Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto): Osaava vai sivistynyt kansakunta koulutuspolitiikan päämääränä?

Lue lisää

 

Kolmas Kari Sajavaara -muistoluento – The third Kari Sajavaara memorial lecture

Pe 18.1.2013 klo 12.00
Jyväskylän yliopiston Seminariumin Vanha juhlasali S212

Professori Angela Creese (University of Birmingham): Teaching the ‘target’ language: questions of competence, legitimacy and proficiency in the community language classroom

Lue lisää In English

 

Toinen Kari Sajavaara -muistoluento

Ke 18.1.2012 klo 15.00
Jyväskylän yliopiston Seminariumin Vanha juhlasali S212

Koulutusjohtaja emeritus Markku Koponen (EK): Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa

Lue lisää

 

Ensimmäinen Kari Sajavaara -muistoluento – The first Kari Sajavaara memorial lecture

Ti 18.1.2011 klo 15
Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasali C1

Professori Charles Alderson (Lancaster University): Explorations in Applied Language Studies: Homage to Kari Sajavaara

Lue lisää In English

 

Muut tapahtumat

Kansainvälinen konferenssi: CoDesigns: Envisioning Multi-sited Language Education Policies 2016

20.–22.6.2016
Ruusupuisto, Jyväskylän yliopisto

Kansainvälinen konferenssi CoDesigns. Envisioning Multi-sited Language Education Policies järjestettiin 20.–22.6.2016 Jyväskylässä. Konferenssi oli samalla 33. Soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulu. Konferenssin teemana oli kielikoulutuspolitiikan monipaikkaisuus, ja sen järjestivät yhteistyössä Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Jyväskylän yliopiston Kielikampus. Konferenssi oli myös osa Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusvuoden ohjelmaa.

Lue lisää konferenssi sivuilta In English

 

Puhutaanpa kielikoulutuksesta! -kiertue 2015

Vaasa, ti 17.2.2015 klo 18-20, Vaasan kaupunginkirjasto
Tampere, ke 18.2.2015 klo 18-20, Sammon keskuslukio
Joensuu, to 19.2.2015 klo 18-20, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
Turku, ke 25.2.2015 klo 18-20, Turun yliopisto, Publicum

Kevään 2015 eduskuntavaalien alla Kieliverkosto järjesti neljällä paikkakunnalla tilaisuuden, jossa keskusteltiin kielikoulutuksen ajankohtaisista asioista. Verkoston teemavuoden mukaisesti keskustelua viriteltiin erityisesti talouden näkökulmasta. Valtakunnallisten kysymysten lisäksi pureuduttiin myös alueellisiin tarpeisiin. Tilaisuudet alkoivat paneelikeskustelulla ja jatkuivat sen jälkeen yleisökeskustelulla. Panelistit olivat alueen paikallisia edustajia.

Lue lisää

 

Varhaiskasvatusmessut 2012

Pe 5.10.2012 klo 9-16
Wanha Satama, Helsinki

Kieliverkosto järjesti varhaiskasvatusmessuilla ohjelmaa yhteistyössä S2-opettajien ja Folkhälsanin kanssa. Messut järjesti Globex Oy.

Tutustu materiaaleihin

 

Vieraskielisen opetuksen politiikkatasot -seminaari

To 27.1.2011 klo 10.00–14.00 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen sali C1

Vieraskielisen opetuksen eri toimijoiden välistä vuoropuhelua edistämään järjestettiin Vieraskielisen opetuksen politiikkatasot -seminaari 27.1.2011 Jyväskylän yliopistolla. Seminaarissa tuotiin yhteen tutkimuksen, opetushallinnon, oppilaitostason ja vieraskielistä opetusta antavien opettajien näkökulmia. Seminaarin järjestivät Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Lue lisää

 

Kansainvälinen konferenssi: Who needs languages? Micro and macro perspectives into language education policies 2010

7.–10.6.2010
Mattilanniemen kampus, Jyväskylän yliopisto

Jyväskylässä järjestettiin 7.–10.6.2010 kansainvälinen konferenssi ja 28. Soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulu. Konferenssin teemana oli kielikoulutuspolitiikka ja sen järjestivät Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielten laitos ja Kielikeskus. Konferenssi oli tarkoitettu tutkijoille, opettajille, virkamiehille ja muille kielikoulutuspolitiikasta kiinnostuneille, ja sillä tavoiteltiin dialogia eri toimijoiden välille.

Lue lisää konferenssin sivuilta In English

 

Kansainvälisen äidinkielen päivän seminaari 2010

Äidinkielet koulutuksessa

perjantai 19.2.2010 klo 10–16
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Unescon 12. Kansainvälisen äidinkielen päivän seminaari järjestettiin 19.2.2010 Helsingissä Tieteiden talolla. Seminaarin teemana oli äidinkielet koulutuksessa. Esityksissä ja keskusteluissa käsiteltiin erityisesti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oikeuksia oman äidinkielen opetukseen. Seminaarin järjesti Kielikoulutuspolitiikan verkosto yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen kanssa.

 

Tutkijatapaaminen 2009

Kielikoulutus – yhteiskunnallinen haaste ja mahdollisuus

perjantai 27.3.2009 klo 9.30–16
Säätytalo, Snellmaninkatu 9–11, Helsinki

Helsingissä järjestettiin perjantaina 27.3.2009 kansallinen, monitieteinen tutkijatapaaminen kielikoulutuksesta ja sen yhteiskunnallisista kytköksistä. Tutkijatapaamisessa käsiteltiin kielikoulutuksen tilaa ja tulevaisuudennäkymiä monitieteisesti ja -alaisesti. Tutkijapäivän järjestivät Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus ja Kielikoulutuspolitiikan verkosto.

Lue lisää

 

Avausseminaari 2009

Kielikoulutus – yhteiskunnallinen haaste ja mahdollisuus

torstai 26.3.2009 klo 12–16
Säätytalo, Snellmaninkatu 9–11, Helsinki

Kielikoulutuspolitiikan verkoston avausseminaari järjestettiin torstaina 26.3.2009 Säätytalolla. Seminaari oli jatkoa vuosina 2004 ja 2007 järjestetyille kielikoulutuksen Round Table -seminaareille. Seminaarin järjestivät Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus ja Kielikoulutuspolitiikan verkosto.

Lue lisää

 

Paneeli Vaasassa – Paneldebatt i Vasa 2009

Paneeli ruotsin kielen opetuksesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa

lauantai 14.2.2009 klo 13.50–15.45
Vaasan yliopisto, Kurtén-auditorio

Vaasan yliopistossa järjestettiin 14.2.2009 paneeli ruotsin kielen opetuksesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Paneeli järjestettiin osana Vaasan yliopiston XXIX VAKKI-symposiumia, joka on vuotuinen ammattikielten, käännösteorian ja monikielisyyden tutkijoiden tapaaminen. Kaksikielisen paneelin järjestivät Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus ja Kielikoulutuspolitiikan verkosto.

Lue lisääPå svenska