Verkosto

Kielikoulutuspolitiikan verkosto tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutusta koskeviin päätöksiin Suomessa. Verkosto tarjoaa tietoa kielikoulutuksesta päätöksentekijöille, opettajille, tutkijoille ja muille intressiryhmille, luo yhteistyömahdollisuuksia alueen kehittämiseen sekä kehittää kansallista ja kansainvälistä alueen tutkimusta.

Lataa verkoston esittely (pdf) tästä.

Verkoston tehtävät

Verkostolla on neljä päätehtävää:

1) kielikoulutuspoliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen,
2) tiedottaminen,
3) tutkimus ja
4) koulutus.

Verkosto on avoin foorumi kaikille kielikoulutuksesta kiinnostuneille. Keskeiset kohderyhmät ovat eri tasojen päätöksentekijät (esim. viranomaiset, työnantajat), kielikoulutuksen tarjoajat, kouluttajat ja tutkijat.

Toiminnan arvot

Kieli on keskeinen osa kaikkea yhteiskunnallista toimintaa.

Kielikoulutuksessa otetaan huomioon äidinkielet, toiset kielet ja vieraat kielet niitä vastakkain asettamatta.

Kielikoulutus on informaalia, nonformaalia ja formaalia oppimista. Niitä kaikkia tunnistetaan, tunnustetaan ja hyödynnetään.

Teemavuodet

Verkoston tavoitteita ja arvoperustaa toteutetaan vuosittain vaihtuvien teemojen avulla.

Ensimmäisen toimintakauden teemat:

 • monikielisyys (2010)
 • työelämän kieli- ja viestintätaidot (2011)
 • opettajankoulutus (2012)

Toisen toimintakauden teemat:

 • vähemmistöt (2013)
 • osaaminen (2014)
 • kielikoulutus ja talous (2015)
 • verkostot ja yhteistyö (2016)

Kolmannen toimintakauden ensimmäinen teemavuosi (2017) tarkastelee yksilön, koulutuksen ja yhteiskunnan monikielisyyttä.

Teemavuoden keskeiset tapahtumat ovat Kieliparlamentti, seminaarit ja työpajat sekä yhteistyötapaamiset. Tiedottaminen, koulutus ja tutkimus pureutuvat teemavuoden kysymyksiin.

 

Verkoston valtakunnallinen ohjausryhmä 2017-2020

Puheenjohtaja

 
 • professori Sari Pöyhönen,
  Jyväskylän yliopisto (kielikoulutuspolitiikka, maahanmuuttajien koulutus)
 

Jäsen

Varajäsen

 • yliopisto-opettaja Jenni Alisaari,
  Suomi toisena kielenä -opettajat ry
 • lehtori Irma Asikainen,
  Suomi toisena kielenä -opettajat ry
 • erityisasiantuntija Kati Costiander,
  Opetushallitus (varhaiskasvatus, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016)
 • erityisasiantuntija Kirsi Tarkka, Opetushallitus/varhaiskasvatus
 • johtaja, professori Ulla-Maija Forsberg,
  Kotimaisten kielten keskus
 • erityisasiantuntija Matti Räsänen,
  Kotimaisten kielten keskus (kielipolitiikka, sanasto ja termit, kielioppi, viranomaisviestintä)
 • professor Liselott Forsman,
  Åbo Akademi (språkdidaktik, interkulturell pedagogik)
 • professor Michaela Pörn,
  Åbo Akademi
 • toiminnanjohtaja Anne Helttunen,
  Äidinkielen opettajain liitto ÄOL ry
 • puheenjohtaja Sari Hyytiäinen,
  Äidinkielen opettajain liitto ÄOL ry
 • johtaja Ville Jakkula,
  Lapin yliopiston kielikeskus
 • johtaja Heidi Jauni,
  Tampereen teknillisen yliopiston kielikeskus
 • professori Ritva Kantelinen,
  Itä-Suomen yliopisto
 • yliopistonlehtori Seija Jeskanen,
  Itä-Suomen yliopisto (kielikasvatus, monikulttuurisuuskasvatus, opettajan pedagogiset opinnot)
 • puheenjohtaja Sanna Karppanen,
  Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry
 • varapuheenjohtaja Kari Jukarainen,
  Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry
 • opetusneuvos Paula Mattila,
  Opetushallitus/yleissivistävä koulutus

 

 • opetusneuvos Katri Kuukka,
  Opetushallitus (maahanmuuttajien opetus ja koulutuksen kehittäminen, suomi toisena kielenä -opetus, toisen kielen oppijan arviointi, koulun johtaminen)
 • opetusneuvos Armi Mikkola,
  Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • opetusneuvos Minna Polvinen,
  Opetus- ja kulttuuriministeriö (yleissivistävä koulutus, kielikoulutus, EU:n koulutuspolitiikka)
 • lehtori Kaarina Murtola,
  Laurea-ammattikorkeakoulu (suomi, suomi vieraana kielenä, tutkimusviestintä, yhteisöviestintä)
 • tutkijayliopettaja Taina Juurakko-Paavola,
  Hämeen ammattikorkeakoulu
 • tutkimusjohtaja Karita Mård-Miettinen,
  Vaasan yliopisto
 • professori Siv Björklund,
  Vaasan yliopisto
 • toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen,
  Kansalaisopistojen liitto KoL (aikuiskoulutus, elinikäinen oppiminen, laatutyö, kehittäminen, verkostot)
 • hallintokoordinaattori Viljami Wiirilinna,
  Kansalaisopistojen liitto KoL
 • rehtori Harri Rinta-aho,
  Etelä-Tapiolan lukio (IB-lukio)
 • rehtori Harri Korhonen,
  Espoonlahden lukio (kielet ja kansainvälisyys -painotteinen lukio)
 • professori Liisa Tainio,
  Helsingin yliopisto
 • yliopistonlehtori Maria Ahlholm,
  Helsingin yliopisto (suomi toisena kielenä, valmistava opetus, kielitietoinen luokkahuone)
 • yliopistonopettaja Jaana Toomar,
  Jyväskylän yliopisto
 • pedagoginen yliopistonlehtori
  Marjo Vesalainen, Helsingin yliopisto (kielten opettajien koulutus, kielitaidon arviointi, kielten opetus yliopistossa, motivaatio)
 • yliopisto-opettaja Outi Veivo,
  Turun yliopisto (vieraiden kielten oppiminen, monikielinen kääntäjänkoulutus)
 • tutkijatohtori Milla Luodonpää-Manni,
  Turun yliopisto (kielikasvatus, kansainvälisyys, kielellisten merkitysten rakentuminen)

Vastuulliset tutkijat
(Soveltavan kielentutkimuksen keskus)

 • tutkimuskoordinaattori
  Teija Kangasvieri (kielikoulutuspolitiikka, vieraan kielen oppimismotivaatio)
 • yliopistotutkija Heidi Vaarala (kielikoulutuspolitiikka, suomi toisena kielenä -opetus)
 • yliopistotutkija Taina Saarinen (kielikoulutuspolitiikka, koulutuspolitiikka, korkeakoulutus)