Kasvatustieteen päivät 2021, 25.-26.11.2021 Jyväskylä

  • Milloin 25.11.2021 26.11.2021 (Europe/Helsinki / UTC200)
  • Missä Jyväskylä
  • Web-osoite Web-osoite
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Kasvatustieteen päivät 2021: Oppiva ja hyvinvoiva yksilö ja yhteisö

Jyväskylässä 25.–26.11.2021

Kasvatustieteen päivien teema Oppiva ja hyvinvoiva yksilö ja yhteisö kutsuu pohtimaan oppimisen ja hyvinvoinnin kysymysten yhteen kietoutumisesta niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin tasolla. Oppimisen yhteys hyvinvointiin on aiempaakin kriittisempi kysymys monimuotoistuneessa yhteiskunnassamme, jossa asettuvat vastakkain yhtäältä tehokkuuden vaateet ja toisaalta yhteiskunnan kestävyyden kannalta olennaiset kysymykset resursseja säästävästä ja vastuullisesti hyvinvointia tukevasta toiminnasta.

Vuoden 2021 teeman myötä herätämme tieteellistä keskustelua siitä, mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan ja miten sitä voidaan vahvistaa. Onko hyvinvoinnissa kyse taidoista, joita voidaan oppia? Jos on, mitkä ovat hyvinvointiin liittyvän oppimisen ja osaamisen tietojen, taitojen ja vuorovaikutuksen peruspilareita? Olennainen kysymys on, mikä on yhteiskunnan ja sen eri instituutioiden vastuu jäsentensä hyvinvoinnista. Miten opimme ja opetamme erottamaan tiedon epätiedosta sekä neuvottelemaan hyvinvointiin vaikuttavan tiedon laadusta?

Oppimisen peruskysymykset ovat edelleen ajankohtaisia. Miten ymmärrämme yksilöjen ja yhteisöjen oppimiseen ja kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä? Miten saamme tietoa yksilöiden ja yhteisöjen oppimisen ja hyvinvoinnin muutoksista ja niitä tukevista mekanismeista? Miten tunnistamme ja tiedostamme riskejä, kuten oppimisesta syrjäytymistä tai osallistumismahdollisuuksiin, hyvinvoinnin tasa-arvoon ja kestävyyteen liittyviä kehityskulkuja? Oppimisen ja hyvinvoinnin kysymykset korostuvat erityisesti digitaalisissa ja verkottuneissa yhteisöissä, joihin arkemme yhä enenevästi kietoutuu.

Kasvatustieteen päivien ohjelma tulee sisältämään esiseminaareja (järjestetään 24.11.), keynote-puheenvuoroja, symposiumeja ja teemaryhmiä. Tavoitteena on, että päivät järjestetään paikan päällä Jyväskylässä, mutta varaudumme tarvittaessa myös etätoteutukseen.

Lisätietoja tapahtumasta

https://www.jyu.fi/en/congress/kasvatustieteenpaivat2021

Yhteydenotot ja tiedustelut

kt-paivat2021@jyu.fi

Löydät Kasvatustieteen päivät 2021 myös Twitteristä @KT2021JYU ja aihetunnisteella #ktpäivät2021.