Keskustelutapahtuma Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry: n jäsenistölle ja yhteistyöorganisaatioille ti 31.8.2021 klo 17–19.45

  • Milloin 31.08.2021 klo 17.0019.45 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Web-osoite Web-osoite
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Ennakkotiedote ja kutsu keskustelutapahtumaan Suomen kieltenopettajien liitto  SUKOL ry: n jäsenistölle ja yhteistyöorganisaatioille  Zoom-etäyhteydellä

(maksuton, ennakkoilmoittautuminen ja rajoitettu osallistujamäärä)

 

tiistaina 31.8.2021 klo 17–19.45

 

Ennakkoilmottautuminen työpajoihin 16.-20.8.2021  sähköinen ilmoittautumislomake täyttämällä 

Ilmoittautuminen avataan oheiselle sivulle elokuun alussa:

https://www.sukol.fi/liitto/koulutuskalenteri/keskustelutilaisuus_kieltenopetuksen_tilasta_ja_tulevaisuudesta.63.ohjelma.html

 

Klo 17.00–17.35 Tulevaisuuden monikielinen Suomi: haasteita ja ratkaisuja, professori emerita Riitta Pyykkö, Turun yliopisto

Klo 17.40–18.15 Kielivalinnat, kouluvalinnat ja koulutuksellinen tasa-arvo, apulaisprofessori Sonja Kosunen, Helsingin yliopisto

Klo 18.15–19.15 Työpajat

Klo 19.15–19.45 Loppuyhteenveto

 

Teemat

 

Teema 1. Miten kielitietoisuutta ja monikielistä pedagogiikkaa voidaan tukea varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa?  

Pajan vetäjinä Mari Honko (SOLKI, JYU) & Sanna Mustosen (OKL, JYU), sihteeri (SUKOL ry)

- opettajien ja varhaiskasvattajien arki?

- vanhempien rooli?

- lasten omien kielten tukeminen?

- kuntien ja päättäjien toimet?

- koulusegregaatio

 

Teema 2. Miten koulutuksellista tasa-arvoa voidaan kehittää kunnissa ja koulutuksen rakenteissa? 

Pajan vetäjänä Marianne Liimatainen (Suomen Rehtorit ry), sihteeri Eija Venäläinen (SUKOL ry)

- kielikoulutuksen saavutettavuus?

- pienten ja isojen kuntien erot?

- perusopetus ja kielivalinnat?

- kielipolun jatkumon turvaaminen ja lähialueyhteistyö?

 

Teema 3. Miten varmistetaan monipuolinen kielikoulutuspolku lukiosta korkea-asteelle?

Pajan vetäjänä Anu Halvari (OPH), sihteeri Annukka Kurvinen (SUKOL ry)

- kielivalinnat lukiossa?

- motivaatio?

- LOPS2019 ja sen tuomat muutokset arkeen?

- ylioppilaskokeet ja korkeakoulujen todistusvalinta?

- korkea-asteen kieltenopetus?

 

Teema 4. Miten varmistetaan tulevaisuuden ammattilaisten monipuolinen kielitaito?

Pajan vetäjänä Leena Hämäläinen (Tredu), sihteeri Anna-Leena Haapala (SUKOL ry)

- opiskelijajoukon moninaistuminen?

- työharjoitteluiden ohjaaminen ja kielitietoisuus?

- ammatillisen toisen ja korkea-asteen opettajien osaamisen vahvistaminen?

- jatko-opintokelpoisuus (ammatillinen 2. aste)?

- työelämän kielitaitovaatimukset?

- osaamismerkit osaksi ammatillista kompetenssia

 

Teema 5. Miten voidaan tukea maahanmuuttajien suomen tai ruotsin taidon kehittymistä ja monikielisyyttä?

Pajan vetäjänä Tuulia Hautakoski (Oman äidinkielen opettajat ry), sihteerinä Minna Närvä (SUKOL ry)

- nivelvaiheet, valmistava opetus eri koulutusasteille?

- suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen kehittäminen?

- oman äidinkielen opetus ja maahanmuuttajien kielivarannon tunnistaminen?

 

Teema 6. Kuinka motivoida oppilaita, opiskelijoita ja heidän huoltajiaan valitsemaan ja vaatimaan rohkeammin vähemmän opetettuja kieliä?

Pajan vetäjänä Marjo Markkanen (JYU), sihteerinä Tiina Primietta (SUKOL ry)

- kielivalinnat ja marrkkinointi: kuka, missä ja milloin?

- mielikuvavaikuttaminen: "englannilla pärjää"

- A1-kieliä valittavaksi laajemmin: miten päästä tavoitteeseen?

- englanti A2-kielenä: saavutetaanko riittävä osaamisen taso

 

Teema 7. Kieltenopettajakoulutuksen tila ja tulevaisuuden näkymät

Pajan vetäjänä Outi Veivo (UTU), sihteerinä Marcus Ellonen (SUKOL ry)

- miltä näyttää tällä hetkellä kieltenopettajakoulutuksen tila (opiskelijamäärät ja opiskelumahdollisuudet)?

- kieltenopettajakoulutuksen tulevaisuuden näkymät

- muuntokoulutus kelpoisuuden saavuttamiseksi

- kielirikasteisten luokkien opettajien kelpoisuus

- robottiavusteinen kieltenopetus

 

Lämpimästi tervetuloa!

Outi Vilkuna

puheenjohtaja / Chair

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry

The Federation of Foreign Language Teachers in Finland SUKOL

outi.vilkuna@sukol.fi