Kielikasvatusfoorumi 2018

Kielikasvatusfoorumi 2018 teemalla Kieli on kaikki! pidetään 19.1.2018 Tampereella. Foorumi tarjoaa tukea kielikasvatuksen monipuoliseen toteuttamiseen sekä koulu- ja oppilaitosyhteisöjen kielitietoisen, monikielisyyttä tukevan toimintakulttuurin kehittämiseen. Kielikasvatusta käsitellään koulutuksessa monikielisyyden, kielellisten ja kulttuuristen identiteettien moninaisuuden, vuorovaikutuksen ja kielitietoisuuden näkökulmasta. Kielikasvatusta heijastellaan myös Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän Kansallisen kielivarannon tila ja tulevaisuus -selvityksen tuloksiin. Tule mukaan ja kutsu kollegasikin!

 

https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1979