Kielitieteen päivät 2020, 6.-8.5.2020 Tampereen yliopisto

 • Milloin 06.05.2020 08.05.2020 (Europe/Helsinki / UTC300)
 • Missä Tampereen yliopisto, Päätalo keskustakampuksella
 • Web-osoite Web-osoite
 • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Please scroll down for the invitation in English

Tervetuloa XLVI Kielitieteen päiville Tampereen yliopistoon 6.-8.5.2020. Konferenssi järjestetään Päätalossa keskustakampuksella. 

Konferenssin erityisteemana on Kielet ja kulttuurit kontaktissa.  Paitsi eri kielet ja etniseen diversiteettiin perustuva monikulttuurisuus myös erilaiset toimintakulttuurit ja kielentämisen tavat kohtaavat monessa. Lisäksi kasvava tieteidenvälisyys, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja saavutettavuuden kysymykset näkyvät niin tutkimusasetelmissa kuin tieteestä viestimisen keinoissa. Toivomme näihin teemoihin kytkeytyviä esitysehdotuksia, mutta perinteiseen tapaan toivotamme tervetulleiksi työpaja-, sektio- ja posteriesitelmäehdotuksia myös muista kielitieteellisistä aihepiireistä.

Kielitieteen päivien pääkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti, mutta esitelmiä voi pitää myös muilla kielillä.

Konferenssin kutsutut puhujat ovat

 • Janus Mortensen (University of Copenhagen)
 • Päivi Pahta (Tampereen yliopisto)
 • Tanja Kupisch (University of Konstanz)
 • Jenny Paananen, Langnet-plenaristi (Turun yliopisto)

Tässä vaiheessa pyydämme lähettämään enintään 500 sanan laajuiset työpajaehdotukset 11.12.2019 mennessä konferenssin verkkosivujen kautta. Työpajaehdotukset voivat sisältää ennalta sovittuja esityksiä, jotka tulee merkitä työpajaehdotukseen. Lisäksi työpajoihin voi jättää tilaa myös ulkopuolisille esitysehdotuksille. Yhdelle työpajalle varattava aika on maksimissaan 3 tuntia. Työpajaehdotusten hyväksynnästä ilmoitetaan 16.12. mennessä.  Tämän jälkeen avataan kutsu esitysehdotuksille avoimiin työpajoihin sekä sektioesitelmiksi ja postereiksi.  Näiden eräpäivä on 16.2.2020. Sektioesitelmien, työpajoihin tarjottavien esitysehdotusten sekä postereiden ja hyväksymisestä ilmoitetaan 6.3.2020. Päiville ilmoittautuminen päättyy 15.4.2020.

Lisätietoja tapahtumasta verkkosivustolla (rakenteilla) osoitteessa: https://events.tuni.fi/ktp2020/

Mahdollisia tiedusteluja pyydämme konferenssin sähköpostiosoitteeseen: ktp2020@lists.tuni.fi

Konferenssi viestii Twitterissä osoitteesta KTP2020 @Kieli2020. Tapahtuman aihetunniste on #ktp2020. Tampereen yliopiston Tiedeviestinnän opintokokonaisuutta suorittava projektiryhmä ideoi ja toteuttaa tiedeviestintää päivien aikana osallistaen myös konferenssivieraita. Lisätietoa luvassa myöhemmin.

Lämpimästi tervetuloa Tampereelle toukokuussa!

Järjestelytoimikunnan puolesta

Johanna Vaattovaara (pj.)

Maija Belliard, Carita Klippi, Johanna Koivisto, Liisa Mustanoja, Olga Nenonen, Minna Nevala, Michael O’Dell, Dieter Hermann Schmitz

Kielten yksikkö ja tutkimuskeskus PLURAL, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

 

***********

The XLVII Annual Conference on Linguistics will be organised on May 6-8, 2020, in Tampere University Centre Campus. The special theme of the conference is Languages and cultures in contact. Various languages and cultures, including organizational cultures, interact today in many ways. Increasing interdisciplinarity in research raises attention to issues of accessibility of knowledge and science communication within and outside academia. We particularly call for proposals connected to these themes but also welcome contributions on other areas of linguistics.

The main languages of the conference are Finnish, Swedish and English, but presentations can also be given in other languages.

The invited speakers are

 • Janus Mortensen (University of Copenhagen)
 • Päivi Pahta (Tampere University)
 • Tanja Kupisch (University of Konstanz)
 • Jenny Paananen, Langnet-plenarist (University of Turku)

At first phase, we call for workshop proposals by December 11, 2019, using a link at the conference website. The workshop abstracts should be of max. 500 words. Workshop proposals should consist of the general description of the workshop and the titles of those presentations which are already agreed on. A proposal can also be open to other thematically related presentations. A single workshop can last three hours at the maximum. You will be notified of the acceptance of workshops by December 16, 2019. After this, we will open the call for presentations to available workshops, section papers and posters. The deadline for these proposals will be February 16, 2020, and the notification of acceptance is made by March 6, 2020. The conference registration is open until April 15, 2020.

More information on conference website (currently in progress) at the address: https://events.tuni.fi/ktp2020/

For further information and questions please contact the e-mail address for the event: ktp2020@lists.tuni.fi

The conference has a Twitter account KTP2020 @Kieli2020, and the hashtag for the event is #ktp2020. A team consisting of students from the Tampere University Science Communication module will be working on the communication during the conference and also activating conference participants. More information coming later.

Warmest welcome to Tampere in May!

On behalf of the organizing committee

Johanna Vaattovaara (chair)

Maija Belliard, Carita Klippi, Johanna Koivisto, Liisa Mustanoja, Olga Nenonen, Minna Nevala, Michael O’Dell, Dieter Hermann Schmitz

Languages Unit and Research Centre PLURAL, Faculty of Information Technology and Communication Sciences