Ruotsin kääntäjien koulutus Suomessa – iltapäiväseminaari 19.8.2021 klo 13-16

  • Milloin 19.08.2021 klo 13.0016.00 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Missä Zoom
  • Web-osoite Web-osoite
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Tässä kutsu etäseminaariin, jonka järjestämme Turussa elokuussa.

KUTSU/INBJUDAN

Alla ruotsiksi/Nedan på svenska

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto järjestää vuosittain elokuussa seminaarin, jossa käsitellään jotakin kääntäjänkoulutukseen liittyvää aihetta. Tänä vuonna seminaarin aiheena on ruotsin kääntäjien koulutus ja sen nykytilanne.

Ruotsi on työkielenä kääntämisen koulutusohjelmissa Helsingin ja Tampereen yliopistoissa. Lisäksi kääntäjiä koulutetaan Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa, Vaasan yliopiston kääntäjien koulutus sen sijaan lakkautettiin 2017 alkaen. Viime aikoina me kouluttajat olemme saaneet yhteydenottoja alan toimijoilta, jotka ovat olleet huolestuneita  siitä, tuottaako koulutus edelleen tarpeeksi ruotsin kääntäjiä, erityisesti suomesta ruotsiin kääntäviä, yhteiskunnan tarpeisiin.  Haluammekin seminaarillamme  koota nyt yhteen sekä kouluttajia että työnantajia vaihtaaksemme ajatuksia ja keskustellaksemme tilanteesta. Tavoitteenamme on kartoittaa tilannetta ja pohtia, minkälaisia tarpeita työnantajilla on ja mitä haasteita koulutus kohtaa.

Ohjelma koostuu n. 10 minuutin mittaisista alustuksista ja näihin esitetyistä, 5 minuutin mittaisista kommenttipuheenvuoroista, ja sen jälkeen yhteisestä keskustelusta. Ohjelma päivittyy elokuun alussa SKTL:n Tapahtumakalenteri-sivulle (https://www.sktl.fi/tapahtumakalenteri/?x237652=2676271).

Seminaarin kielet ovat suomi ja ruotsi (ilman tulkkausta).

Toivotamme kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleiksi seminaariin, joka järjestetään torstaina 19.8. klo 13–16 Zoom-yhteydellä. Seminaari on maksuton, mutta pyydämme ilmoittautumaan sinne viimeistään maanantaina 16.8. osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/386F9E2ECB5065DD. Ilmoittautuneille lähetetään linkki tapahtumaan viimeistään edellisenä päivänä.

Seminaarin jälkeen pidetään SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston kokous.

***

INBJUDAN

Finlands översättar- och tolkförbund arrangerar årligen i augusti ett seminarium om ett tema inom översättarutbildning. I år är temat utbildning av svensköversättare i Finland med fokus på dagens läge.

Svenska är ett av arbetsspråken inom översättarutbildningarna vid Helsingfors universitet och Tammerfors universitet. Därtill utbildas översättare även vid Åbo universitet och Östra Finlands universitet, vid Vasa universitet lades översättarutbildningen däremot ned 2017. På sistone har vi översättarutbildare kontaktats av aktörer på fältet som varit oroliga över om det utexamineras tillräckligt med svensköversättare, särskilt från finska till svenska, för samhällets behov. Med vårt seminarium vill vi därför samla både utbildare och arbetsgivare för att utbyta tankar och diskutera läget. Syftet är att kartlägga situationen, det vill säga reflektera över vilka slags behov arbetsgivare har och vilka utmaningar utbildningen möter.

Programmet består av inledningsanföranden och repliker på 10 respektive 5 minuter, och efter detta följer en gemensam diskussion. Programmet uppdateras i början av augusti pä FÖTF:s Tapahtumakalenteri-sida (https://www.sktl.fi/tapahtumakalenteri/?x237652=2676271).

Seminariespråken är finska och svenska (utan tolkning).

Vi välkomnar alla intresserade till seminariet som arrangeras torsdagen 19.8 kl. 13–16 via Zoom. Seminariet är kostnadsfritt, men vi ber om förhandsanmälan senast 16.8 på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/386F9E2ECB5065DD. Alla som har anmält sig får en deltagarlänk till Zoom via e-post senast på onsdagen 18.8.

Efter seminariet håller FÖTF:s sektion för lärare och forskare möte.