Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2023, 1.-2.8.2023

1. – 2.8.2023

Opetushallituksen ja Äidinkielen opettajain liiton järjestämä.

Ks. lisätietoja: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2023/aidinkielen-ja-kirjallisuuden-opetuksen-foorumi-2023