Kieliparlamentti 2014

Osaamisen osoittaminen: Kuka, mitä, miten?

to 27.3.2014 klo 12.00‒15.30
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 1, Helsinki

Viides valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin torstaina 27.3.2014 opetus- ja kulttuuriministeriössä Helsingissä. Parlamentin pääteemana oli osaamisen osoittaminen, ja siellä pureuduttiin siihen, miten osaamista voitaisiin paremmin havaita, ymmärtää ja osoittaa. Parlamenttiin osallistui alueen asiantuntijoita: koulutuksen tarjoajia ja kouluttajia, työelämän edustajia, järjestöjä, viranomaisia ja tutkijoita.

Parlamentin puheenvuorot

Kieliparlamentin pääteemaa, osaamisen osoittamista, käsiteltiin pienryhmätyöskentelyssä neljän alateeman avulla:

 • Tulevaisuuden osaaminen
  • Mistä tulevaisuuden osaaminen koostuu? Mikä rooli esimerkiksi viestinnällisillä, sosiaalisilla, tietoteknisillä ja ongelmanratkaisutaidoilla on siinä? Mitä muita taitoja tarvitaan?
 • Näkymätön / tunnistamaton osaaminen
  • Mitä osaamista ei nähdä osaamisena? Miten esimerkiksi piiloon jäävää kielitaitoa voisi paremmin tunnistaa ja hyödyntää?
 • Osaamisen osoittaminen kirjoittamalla / teksteillä
  • Miksi osaamista osoitetaan useimmiten kirjoittamalla? Millä muulla tavoin osaamista voi osoittaa?
 • Kielitaidon merkitys osaamisen osoittamisessa
  • Miten kielitaito otetaan huomioon esimerkiksi ammattialoja tai työtehtäviä määriteltäessä? Missä tilanteissa ja konteksteissa kielitaidon vaatimukset nousevat?

Osallistujat jaettiin neljään ryhmään, joista kukin keskusteli kahdesta eri teemasta. Ryhmien tehtävänä oli laatia keskustelun pohjalta lyhyt (twiittimäinen) näkemys ja Entäpä, jos -tyyppinen visio. Työskentelyn pohjalta laadittiin julkinen kannanotto, jolla halutaan vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun osaamisesta.

Kieliparlamentti 2014 ‒ Kannanotto osaamisen osoittamisesta