Kieliverkoston ohjausryhmä

Kielikoulutuspolitiikan verkoston valtakunnallisen ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet toimikaudella 2021–2024.

Puheenjohtaja

Sari Pöyhönen, professori, Jyväskylän yliopisto

 

Jäsenet ja varajäsenet

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

 • Marjo Vesalainen, opetusneuvos (jäsen)

 • (varajäsen)

 

Opetushallitus:

 • Kati Costiander, opetusneuvos (varhaiskasvatus ja esiopetus) (jäsen)

 • Heidi Sairanen, opetusneuvos (varhaiskasvatus ja esiopetus) (varajäsen)

 

 • Anu Halvari, opetusneuvos (yleissivistävä koulutus) (jäsen)

 • Annamari Kajasto, opetusneuvos (perusopetus) (varajäsen)

 

 • Sanna Laiho, opetusneuvos (ammatillinen koulutus) (jäsen)

 • Inka Ruokolainen, erityisasiantuntija (ammatillinen koulutus) (varajäsen)

 

Kotimaisten kielten keskus:

 • Matti Räsänen, erityisasiantuntija, kielipolitiikan koordinaattori (jäsen)

 • Charlotta af Hällström-Reijonen, osastonjohtaja (varajäsen)

 

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL:

 • Outi Vilkuna, puheenjohtaja, kieltenopettaja (jäsen)

 • Eija Venäläinen, hallituksen jäsen, kieltenopettaja (varajäsen)

 

Äidinkielen opettajain liitto ÄOL: 

 • Mari Erho, hallituksen jäsen, äidinkielen lehtori (jäsen)

 • Saija Leiding, hallituksen jäsen, äidinkielen lehtori (varajäsen)

 

Suomenopettajat ry:

 • Jenni Alisaari, puheenjohtaja, erikoistutkija (jäsen)

 • Hanna Aho, varapuheenjohtaja, suomen ja saksan kielen opettaja (varajäsen)

 

Oman äidinkielen opettajat ry:

 • Tuulia Hautakoski, tiedottaja, kieltenopettaja (jäsen)

 • Johanna Raimi, hallituksen jäsen, unkarin opettaja (varajäsen)

 

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL:

 • Johanna Karlsson, valtuuston jäsen, varhaiskasvatuksen opettaja (jäsen)

 • Ari-Jukka Luhtavaara, valtuuston jäsen, päiväkodin johtaja (varajäsen)

 

Suomen luokanopettajat ry:

 • Tiina Tammi, hallituksen jäsen, luokanopettaja (jäsen)

 • Katja Järvinen, varapuheenjohtaja, luokanopettaja (varajäsen)

 

Suomen Rehtorit ry:

 • Kaj Holmbäck, hallituksen jäsen, rehtori (jäsen)

 • (tulossa)

 

Helsingin yliopisto (kielet ja opettajankoulutus):

 • Maria Ahlholm, yliopistonlehtori (jäsen)

 • Anna Solin, yliopistonlehtori (varajäsen)   

 

Itä-Suomen yliopisto (kielet ja opettajankoulutus):

 • Ritva Kantelinen, professori (jäsen)

 • Maria Kautonen, yliopistonlehtori (varajäsen)

 

Jyväskylän yliopisto (kielet ja opettajankoulutus):

 • Jaana Toomar, yliopistonopettaja (jäsen)

 • Karita Mård-Miettinen, professori (varajäsen)

 

Åbo Akademi (kielet ja opettajankoulutus):

 • Marina Bendtsen, universitetslärare (jäsen)

 • Siv Björklund, professor (varajäsen)

 

Suomen yliopistojen kielikeskusten verkosto Finelc:

 • Nina Pilke, puheenjohtaja, johtaja, Vaasan yliopiston kielikeskus Linginno (jäsen)

 • Martti Mäkinen, varapuheenjohtaja, Associate Professor, Hanken (varajäsen)

 

AMK- kielten ja -viestinnän asiantuntijatiimi:

 • Aria Kanerva, lehtori, projektipäällikkö, LAB-ammattikorkeakoulu (jäsen)

 • Kaarina Murtola, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu (varajäsen)

 

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry:

 • Irina Piippo, puheenjohtaja, dosentti ja johtaja, Suomen Lähi-Idän instituutti (jäsen)

 • Heini Lehtonen, varapuheenjohtaja, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto (varajäsen)

 

Vapaa sivistystyö (Kansalaisopistojen Liitto KoL ja Kansanopistoyhdistys):

 • Roger Renman, Kansalaisopistojen Liitto KoL, Kauniaisten kansalaisopiston rehtori (jäsen)

 • Jaana Nuottanen, Kansanopistoyhdistys (varajäsen)

 

Suomen Kuntaliitto:

 • Kyösti Värri, erityisasiantuntija (jäsen)

 • Minna Lindberg, erityisasiantuntija (varajäsen)

  

Vastuulliset tutkijat (Soveltavan kielentutkimuksen keskus)

Erja Kilpeläinen, projektitutkija (koordinaattori)

Emilia Rajala, projektitutkija