Toiminta

Tällä sivulla esitellään Kielikoulutuspolitiikan verkoston toimintaa. Alta löydät Kieliverkoston laatimia materiaaleja, esimerkiksi kannanotot ja verkoston antamat lausunnot. Kannanottoja, esitteitä ja julisteita voit vapaasti hyödyntää esimerkiksi opetuksessa.

Kannanotot

Kieliparlamentti 2017 ‒ Kielitaito on taitoa tulla toimeen!

Kieliparlamentti 2016 ‒ Pohjoismaissa tarvitaan laajaa näkemystä kielitaidosta

Språkparlamentet 2016 ‒ En bred syn på språkkunskaper behövs i Norden

Kieliparlamentti 2015 ‒ Kielikoulutus on investointi, ei kulu!

Kieliparlamentti 2014 ‒ Kannanotto osaamisen osoittamisesta

Kieliparlamentti 2013 – Kannanotto vähemmistöjen kielikoulutuksesta

Kieliparlamentti 2012 – Elinikäisen kielenoppimisen avaimet (Prezi)
Kieliparlamentti 2012 – Elinikäisen kielenoppimisen avaimet (Pdf)

Språkparlamentet 2012 Nycklar till livslång språkinlärning (Prezi)
Språkparlamentet 2012 – Nycklar till livslång språkinlärning (Pdf)

Language Parliament 2012 – Keys to Lifelong Language Learning (Prezi)
Language Parliament 2012 – Keys to Lifelong Language Learning (Pdf)

Kieliparlamentti 2011 – Kannanotto työelämän kieli- ja viestintätaidoista

 

Lausunnot

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto ylioppilastutkinnon kehittämisestä (15.6.2017)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto toisen kotimaisen kielen kokeilusta (5.6.2017)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto yliopistojen koulutusvastuiden uudistamisesta (3.12.2012)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto Toiminnallista ruotsia – lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä -raportista (31.8.2012)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto työryhmän esityksestä perusopetuksen valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja tuntijaoksi (22.3.2012)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto perusopetuksen tuntijakotyöryhmälle (25.2.2010)

 

Kirjoitukset

Kangasvieri, T. & H. Vaarala 2016. Tartu verkkoon, äikänope! Virke 4/2016, 24-26.

Kangasvieri, T. & K. Mård-Miettinen 2012. Kieli kuuluu kaikille. Sutina 3/2012, 20-22.

Miettinen, E. & T. Kangasvieri 2012. Jokainen opettaja on kieltenopettaja. Soolibooli 4/12, 24-25.

Kyllönen, T. & M. Härmälä 2011. Kieli kuuluu kaikille. Kieliverkosto vaikuttaa, tiedottaa ja tutkii. Tempus 4/2011, 19.