Kielikoulutuspolitiikan verkosto

Kielikoulutuspolitiikan verkosto (Kieliverkosto) on kansallinen kielikoulutuspolitiikan tutkimus- ja kehittämisverkosto, joka tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutusta koskeviin päätöksiin Suomessa. Kieliverkosto tarjoaa tietoa kielikoulutuksesta päätöksentekijöille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle, opettajille, tutkijoille ja muille sidosryhmille, luo yhteistyömahdollisuuksia sekä kehittää kansallista ja kansainvälistä tutkimusta ja koulutusta.

Kieliverkostoa koordinoidaan Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa, ja toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kieliverkosto on toiminut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuodesta 2009. Vuonna 2010 ministeriö osoitti Jyväskylän yliopistolle valtakunnalliseksi tehtäväksi koordinoida kansallista kielikoulutuspolitiikan tutkimus- ja kehittämisverkostoa. Vuonna 2021 käynnistyi neljäs toimintakausi, joka kestää vuoteen 2024 saakka. 

Kieliverkostolla on valtakunnallinen ohjausryhmä.

Tutustu tarkemmin Kieliverkoston tehtäviin, arvoihin, toimintamuotoihin ja strategisiin tavoitteisiin vasemmanpuoleisesta sivupalkista kohdasta "Strategia 2021-2024" tai lue Kieliverkoston strategia vuosille 20212024 pdf-muodossa.

Teemavuodet

Kieliverkoston tavoitteita ja arvoperustaa toteutetaan vuosittain vaihtuvien teemojen avulla ottaen kuitenkin huomioon laajat kehityskaaret.

Ensimmäisen toimintakauden (20102012) teemat:

 • monikielisyys (2010)
 • työelämän kieli- ja viestintätaidot (2011)
 • opettajankoulutus (2012)

Toisen toimintakauden (20132016) teemat:

 • vähemmistöt (2013)
 • osaaminen (2014)
 • kielikoulutus ja talous (2015)
 • verkostot ja yhteistyö (2016)

Kolmannen toimintakauden (20172020) teemat:

 • yksilön, koulutuksen ja yhteiskunnan monikielisyyden teemavuosi (2017)
 • kielet kunnissa (2018)
 • kielitietoinen ammattikoulutus (2019)
 • Suomen kielivaranto (2020)

Neljännen toimintakauden (20212024) teemat: 

 • Suomen kielivaranto (2021)
 • kieli, koulutus ja teknologia (2022)
 • kielen ja vuorovaikutuksen arviointi muutoksessa (2023)

Teemavuoden keskeiset tapahtumat ovat Kieliparlamentti ja Kari Sajavaara -muistoluento, minkä lisäksi erilaisia yhteistyötapaamisia ja -tapahtumia järjestetään tarvittaessa. Tiedottaminen, tutkimus ja koulutus pureutuvat teemavuoden kysymyksiin ja laajempiin kielikoulutuspolitiikan alueisiin.