Det språkutbildningspolitiska nätverket Kieliverkosto

Nätverkets värdegrund

Språk är ett centralt element i alla samhällsfunktioner.

I språkutbildningen beaktas alla språk utan att ställa dem mot varandra.

Man lär sig språk i vardagen, hobbyer, läroanstalter och arbete – överallt var människor använder språk. Alla dessa sätt att lära sig språk identifieras, erkännas och utnyttjas i beslutsfattandet gällande språkutbildning och i genomförandet av språkutbildning.

Nätverkets uppgifter

Nätverkets huvudsakliga uppgift är att påverka språkutbildningspolitiskt beslutsfattande, som baserar sig på forskningsdata samt starka kunskaper och erfarenheter hos experter inom språkutbildningspolitik.

Denna uppgift stöds av:

 • informationsspridning
 • forskning och
 • utbildning.

Årliga teman

Nätverkets verksamhet förverkligas med hjälp av årliga teman. Tidigare temana har varit:

Första verksamhetsperiod (2010–2012)

 • flerspråkighet (2010)
 • arbetslivets språk- och kommunikationskunskaper (2011)
 • lärarutbildning (2012)

Andra verksamhetsperiod (2013–2016)

 • minoriteter (2013)
 • kunskaper och färdigheter (2014)
 • språkutbildning och ekonomi (2015)
 • nätverk och samarbete (2016)

Tredje verksamhetsperiod (2017–2020)

 • flerspråkighet hos individen, i utbildningen och i samhället (2017) 
 • språk i kommuner (2018)
 • språkmedveten yrkesutbildning (2019)
 • Finlands språkreserv (2020)

Fjärde verksamhetsperiod (2021-2024)

 • Finlands språkreserv (2021)
 • språk, utbildning och teknologi (2022)
 • bedömning av språk och interaktion in förändring (2023)