Verksamhet

Här presenteras nätverkets verksamhet.

Evenemang: Läs om evenemang som organiseras årligt av Kieliverkosto.

Forskning: Läs om forskningsrapporter skriven av nätverkets forskare.