Nyheter, utbildningar och evenemang på svenska

Utredning om det andra inhemska språket inom småbarnspedagogiken / Selvitys toisesta kotimaisesta kielestä varhaiskasvatuksessa

En ny utredning som Utbildningsstyrelsen har gjort i samarbete med Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och Åbo Akademi visar att det finns ett behov av att både stärka och synliggöra det andra inhemska språket inom småbarnspedagogiken. Rapporten fokuserar på tio åtgärdsförslag för fortsatt utvecklingsarbete på både nationell och lokal nivå. Syftet är att på sikt främja en enhetlig och jämlik språkstig för varje barn.