Webbtidskriften Kieli, koulutus ja yhteiskunta

svenska_sarjis_joulukuu_2016

Språknätverk publicerar en fritt tillgänglig webbtidskrift Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och samhälle) med korta artiklar om forskningsresultat och undervisningsexperiment, intervjuer, kolumner osv.; se https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals.

 

Artiklar publicerade på svenska:

År 2023:

År 2022:

År 2021:

År 2020:

År 2019: 

År 2018:

År 2017:

År 2016:

År 2015:

År 2014:

År 2013:

År 2012:

År 2010:

 

Om du vill skriva i tidskriften, kontakta oss på adressen kieliverkosto(at)jyu.fi. Vi tar gärna emot alla slags artiklar även på svenska.