Det språkutbildningspolitiska nätverket Kieliverkosto

Nätverkets värdegrund

Språket är ett centralt element i alla samhällsfunktioner.

I språkutbildningen beaktas alla språk utan att ställa dem mot varandra

Man lär sig språk i vardagen, hobbyer, läroanstalter och arbete – överallt var människor använder språk. Alla dessa sätt att lära sig språk identifieras, erkänns och utnyttjas i beslutsfattandet gällande språkutbildning och i genomförandet av språkutbildning.

Nätverkets uppgifter

Nätverkets huvudsakliga uppgift är att påverka språkutbildningspolitiskt beslutsfattande, som baserar sig på forskningsdata samt starka kunskaper och erfarenheter hos experter inom språkutbildningspolitik

Denna uppgift stöds av:

  • informationsspridning
  • forskning och
  • utbildning.

Årliga teman

Nätverkets verksamhet förverkligas med hjälp av årliga teman.  I år är temat flerspråkighet hos individen, i utbildningen och i samhället. De tidigare temana har varit flerspråkighet (2010), arbetslivets språk-och kommunikationskunskaper (2011), lärarutbildning (2012), minoriteter (2013), kunskaper och färdigheter (2014), språkutbildning och ekonomi (2015) samt nätverk och samarbete (2016).