Kieli- ja kulttuuritietoinen opinto-ohjaus 5 op (Turun yliopisto)

Opintojakson kohderyhmänä ovat ensisijaisesti opinto-ohjaajat, joilla on ohjattavanaan maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Opintojakso ei tarjoa erillistä kelpoisuutta, vaan täydentää opinto-ohjaajien pedagogisia valmiuksia kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisten lasten ja nuorten ohjaamisessa.

Opintojakso järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja on osallistujille maksutonta. Koulutus järjestetään 4.9–1.11.2018 tiistaisin ja torstaisin klo 15.00–17.15.
 

Haku päättyy 20.8.2018. 

Lisätietoja ja haku Turun yliopiston sivuilla