Uutiset ja tiedotteet

Karvin tiedote: Valmistava ja oman äidinkielen opetus edistävät kielellisiä valmiuksia, mutta oppimisen tuessa vielä parannettavaa

Arviointitulosten mukaan valmistava opetus ja oman äidinkielen opetus edistävät oppilaiden kielellisten taitojen kehittymistä, kouluvalmiuksia ja suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumista. Valmistavan opetuksen ja perusopetuksen välisissä integroimiskäytänteissä on kuitenkin haasteita, mihin vaikuttavat osaavan opettaja- ja ohjaajaresurssin puute sekä liian vähäinen yhteistyö koulun sisällä. Oman äidinkielen opetuksen tulokset puolestaan vahvistavat aiempia havaintoja oppiaineen heikosta statuksesta. Molemmille oppiaineille yhteistä on, että nykyresursseilla ei pystytä huolehtimaan riittävästä tuesta oppilaille.