Täydennyskoulutusta maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajille

Helsingin aikuisopisto ja Osuuskunta opetus ja ohjaus järjestävät koulutusta aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajina työskenteleville tai tähän työhön aikoville. Etusijalla valinnoissa ovat vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen opettajat. Koulutuksen laajuus on 10 op ja se käynnistyy marraskuussa 2017. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujalle maksuton.

Lue lisää ja ilmoittaudu 20.10. mennessä: www.helao.fi/LKopettajat

Osuuskunta Opetus ja ohjaus
info@opetusohjaus.fi
www.opetusohjaus.fi