Osallistu TEM:n selvitykseen omakielisen yhteiskuntaorientaation toteuttamisesta

 

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn monikielisen yhteiskuntaorientaation toteuttamisvaihtoehdoista ja kehittämistarpeista!

 

Vuoden 2025 alussa voimaan tulevan kotoutumislain uudistuksen myötä kuntien velvollisuudeksi tulee järjestää monikielinen yhteiskuntaorientaatio osana kunnan kotoutumisohjelmaa. Yhteiskuntaorientaatiossa maahanmuuttajat saavat tietoa Suomessa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä, suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta sekä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys kokoaa tietoa monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutustavoista ja kokemuksista Suomessa sekä keskeisissä verrokkimaissa kuten Ruotsissa ja Norjassa. Lisäksi tehdään suosituksia siitä, millaisilla malleilla yhteiskuntaorientaatiota olisi mahdollista toteuttaa erikokoisissa kunnissa huomioiden työnhakijana, työvoiman ulkopuolella ja työssä olevat maahanmuuttajat. Voimaan tulevan lain mukaan kunnan on järjestettävä kotoutuja-asiakkaille yhteiskuntaorientaatio mahdollisuuksien mukaan heidän äidinkielillään tai muutoin hyvin osaamillaan kielillä ottaen huomioon kotoutuja-asiakkaiden kunnassa esiintyvät palvelu- ja kielelliset tarpeet.

 

Tämä kysely sisältää kysymyksiä siitä, miten monikielinen yhteiskuntaorientaatio tulisi käytännössä toteuttaa vuoden 2025 alusta lähtien ja millaisia monikielisiä yhteiskuntaorientaatioita tai vastaavia kursseja tai koulutuksia on aiemmin järjestetty. Lisäksi kyselyn lopussa tiedustellaan vastaajan halukkuutta osallistua selvityksen yhteydessä syksyllä järjestettäviin haastatteluihin, ryhmähaastatteluihin ja työpajoihin.

 

Linkki kyselyyn: https://fi.eu.research.net/r/yhteiskuntaorientaatio

 

Vastaathan kyselyyn 20.8.2023 mennessä. 

 

Voit halutessasi välittää tätä kyselyä muille henkilöille omassa organisaatiossasi tai muille toimijoille, jotka ovat työskennelleet tai työskentelevät monikielisen yhteiskuntaorientaation tai vastaavan kurssin tai koulutuksen parissa. Kyselyn tulokset julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuna vuoden lopussa. Selvityksen toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Owal Group Oy.

 

Kyselyn vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset analysoidaan siten, ettei yksittäisiä vastaajia tai organisaatioita ole mahdollista tunnistaa. Vastaaminen kestää arviolta 10-20 minuuttia. Vastaukset tallentuvat aina sivunvaihdon yhteydessä. Vastauslomake nollautuu vasta kyselyn lähettämisen jälkeen, joten tyhjennäthän välimuistin, jos jätät vastauksen kesken yhteiskäytössä olevalla tietokoneella. 

 

Lisätietoja selvityksestä: https://kotoutuminen.fi/-/tyo-ja-elinkeinoministerio-keraa-tietoa-monikielisen-yhteiskuntaorientaation-toteutustavoista

 

Jos sinulla on kysymyksiä kyselyn teknisestä toteutuksesta, pyydämme sinua olemaan yhteydessä:

Jenna Siltala, Owal Group Oy

jenna@owalgroup.com

0440980139