Professori Riitta Pyykkö selvittää kielikoulutuksen kehittämistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön uutinen (2.3.2017):

Professori Riitta Pyykkö selvittää kielikoulutuksen kehittämistä

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut vararehtori, professori Riitta Pyykön Turun yliopistosta selvityshenkilöksi laatimaan selvityksen nykyisen kielivarannon tilasta ja tasosta.

Tavoitteena on selvittää Suomen kielivarannon tilannetta, arvioida kansainvälisen yhteistyön sekä kulttuuri- ja sivistystarpeiden kannalta keskeisiä kielitaitoon vaikuttavia tulevaisuuden tarpeita, laatia suosituksia kielivarannon monipuolistamisen ja kielitaitotarpeiden edellyttämistä toimenpiteistä koulutuksessa ja tutkimuksessa sekä laatia arvio toimenpiteiden kustannuksista ja mahdollisista säädösmuutostarpeista. Suositukset koskevat koko koulutusjärjestelmää.

Selvityshenkilö kuulee kielikoulutuksen, kielten tutkimuksen, työ- ja elinkeinoelämän, kansainvälisen yhteistyön, kulttuuritoiminnan ja kielivähemmistöjen kannalta keskeisiä sidosryhmiä. Selvitystyössä otetaan huomioon Uusi peruskoulu -kärkihankkeeseen kuuluva kieltenopetuksen osuus sekä muut meneillään olevat kielikoulutuksen kehittämisen kannalta merkittävät hankkeet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut selvityshenkilön työn tueksi ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Ohjausryhmä toimii samalla kielten oppimisen varhentamista koskevan kärkihankkeen ohjausryhmänä.

Ohjausryhmän muita jäseniä ovat toimittaja Heikki Aittokoski, Helsingin Sanomat, tutkijatohtori Mari Bergroth, Jyväskylän yliopisto, professori, johtaja Ulla-Maija Forsberg, Kotimaisten kielten keskus KOTUS, rehtori Kari Jukarainen, SUKOL ry, emeritusprofessori Fred Karlsson, koordinaattori Miika Katajamäki, Tampereen kaupunki, toimitusjohtaja Petri Lempinen, Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys AMKE ry, opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö, professori, johtaja Tarja Nikula-Jäntti, Soveltavan kielentutkimuksen keskus SOLKI, toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto Kol ry, johtaja Kari Nyyssölä, Opetushallitus, johtaja Gun Oker-Blom, Opetushallitus, ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusneuvos Seija Rasku, opetus- ja kulttuuriministeriö, koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen, Suomen yrittäjät ry.

Ohjausryhmän sihteereinä toimivat opetusneuvos Minna Polvinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä opetusneuvos Anu Halvari Opetushallituksesta.

Selvityshenkilön on annettava selvitys vuoden 2017 loppuun mennessä. Ohjausryhmän toimikausi päättyy 31.12.2018.

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (OKM), puh. 02953 30182
Opetusneuvos Minna Polvinen (OKM), puh. 02953 30262

Lisätietoja Uusi peruskoulu -kärkihankkeesta

Uutinen OKM:n sivuilla