Tiedote: Opetus- ja kulttuuriministeriö aloittaa uusi sivistyskunta -kiertueen

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (24.1.2017):

Opetus- ja kulttuuriministeriö aloittaa uusi sivistyskunta -kiertueen

Opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirastot ja Kuntaliitto järjestävät tammi-maaliskuussa kahdeksassa kaupungissa keskustelutilaisuuden sarjan, joissa pohditaan opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön roolia kunnissa. Maakuntauudistus muuttaa kuntien roolia merkittävästi, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen pois kuntien vastuulta nostaa sivistys- ja kulttuuritehtävät kuntien tärkeimmiksi tehtäviksi.

Tilaisuuksissa keskustellaan opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön roolista uudessa kunnassa, joiden rooli on suuressa muutoksessa maakuntauudistuksen jälkeen. Miten tärkeät lähipalvelut voidaan turvata jokaisessa kunnassa myös tulevaisuudessa? Keskustelun teemoina ovat lapset ja nuoret tulevaisuuden kunnassa, sivistys elinvoimaisuuden ajurina, sivistyspalvelut vetovoimatekijänä ja hyvinvoinnin edistäminen ja sivistyspalvelut.

Tilaisuuksissa esiin nousseista huomioista ja johtopäätöksistä koostetaan ministeriön julkaisu kuntien ja sidosryhmien käyttöön.

Tilaisuuksiin kutsutaan kuntien sivistystoimen johtoa ja asiantuntijoita, kulttuurin, liikunnan, nuorisotyön ja elinkeinoelämän toimijoita, rehtoreita, oppilaitosten johtoa, oppilaskuntia, vanhempien yhdistyksiä sekä eri järjestöjen edustajia. Myös kuntapäättäjät kutsutaan mukaan keskusteluun.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan kuntien yhä suurempi rooli kuntalaisten lähipalveluiden, kuten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaa-ajanpalveluiden järjestäjänä on jäänyt maakuntauudistuksen valmistelun varjoon.

– Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö, taide ja kulttuuri, yleiset kirjastot, liikunta ja nuorisotyö ovat suurimmat kuntien järjestämät palvelut tulevaisuudessa, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Nyt on tärkeää aloittaa keskustelu kuntien uudesta roolista ja siitä, miten uudessa tilanteessa hyvät palvelut voidaan järjestää kaikille kuntalaisille asuinpaikasta riippumatta, toteaa ministeri Grahn-Laasonen.

– Kuntien selkeämpi tehtäväkenttä sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden järjestäjänä ja kuntien elinvoiman edistäjänä on iso mahdollisuus myös kuntapäättäjille keskittyä tärkeiden lähipalveluiden kehittämiseen, johon nykyisin valtuustotyössä ei ole juuri jäänyt aikaa. Koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajanpalveluiden asiantuntijoita ja puolustajia tarvitaan uusissa valtuustoissa entistä enemmän, toteaa ministeri Grahn-Laasonen.

Kuntakiertueen järjestäjinä ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot yhteistyössä Opetushallituksen, Taiteen edistämiskeskuksen ja Kuntaliiton kanssa.

Kiertue käynnistyi Joensuusta maanantaina 23.1.2017. Seuraavat tilaisuudet ovat 25.1. Hämeenlinnassa, 6.2. Oulussa, 14.2. Rovaniemellä, 20.2. Tampereella, 6.3. Jyväskylässä, 20.3. Turussa ja 24.3. Vaasassa.

Lisätietoja tilaisuuksista:
Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa:
– viestintäjohtaja Marjo Merivirta-Helle OKM, puh. 040 701 9525 (kiertueen järjestelyt)
– ministerin erityisavustaja Matias Marttinen OKM, puh. 044 269 3113 (ministerin haastattelupyynnöt)

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja:
– projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen OKM, puh. 0295 3 30134
– viestintäsuunnittelija Nina Parkkulainen OKM, puh. 0925 3 30245

Tilaisuuksista tarkemmin OKM:n tapahtumakalenterissa

Lisätietoa Uusi peruskoulu -kärkihankkeesta

Tiedote OKM:n sivuilla