Saamen kielten viikko 25.-31.10.2021

  • Milloin 25.10.2021 31.10.2021 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

GIELLAVAHKKU – KIELÂOKKO – ǨIÕLLNEÄʹTTEL ­– KIELIVIIKKO

Milloin: 25.–31.10.2021

Missä: Koko Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Kenelle: Aivan kaikki ovat tervetulleita mukaan ja osallistumaan

Tausta

Vuonna 2019 vietettiin YK:n kansainvälistä alkuperäiskansojen kielten vuotta – International Year of Indigenous Language (iyil2019.org). Teemavuonna järjestettiin useita tapahtumia, jotka tekivät näkyväksi alkuperäiskansakieliä ympäri maailmaa. Saamen kielten viikko järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Vuoden 2020 onnistuneen Saamen kielten viikon jälkeen toivoivat Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjät saamen kieliviikosta tulevan jokavuotinen tapahtuma.

Saamen kielet Suomessa

Saamelaiset ovat Euroopan Unionin ainoa alkuperäiskansa. Suomessa saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien perustana on perustuslaki, jonka mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamen kielet ovat Euroopan alkuperäiskieliä ja itämerensuomalaisten kielten (kuten suomi ja viro) lähimpiä etäsukukieliä. Saamen kieliä puhutaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Perustuslain mukaan saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella (Inari, Enontekiö, Utsjoki ja Sodankylän kunnan pohjoisosa) kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto siten, kun lailla säädetään.

Kannustamme kaikkia Suomen peruskouluja pitämään teemapäiviä saamen kielistä ja saamelaiskulttuurista viikolla 43 (25–31.10.2021). Toivomme, että kaikki koulut tuovat esille saamen kieliä saamen kielten viikolla erilaisilla aktiviteeteilla.

Mikä on saamen kielten viikko giellavahkku – ǩiõllneäʹttel – kielâokko?

Saamen kielten viikko on yhteinen ponnistus saada huomiota saamen kielille. Saamen kielten viikon tavoitteena on saada saamen kielille näkyvyyttä ja kuuluvuutta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Toivomme, että mahdollisimman monet osallistuvat tähän yhteiseen pyrkimykseen saada saamen kielten viikolla näkyvyyttä saamen kielille erilaisilla toimilla paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

Miksi saamen kielten viikko on tärkeä?

Saamen kielet ovat tärkeitä yksitäiselle kielenkäyttäjälle, saamen kansalle ja myös suomalaiselle yhteiskunnalle. Saamen kielet eivät ole tärkeitä ainoastaan viestinnän välineenä, mutta myös ihmisten identiteetille, kulttuuriperinnölle ja yhteenkuuluvaisuudelle. Kielen näkyväksi tekeminen jokapäiväisessä elämässä onkin tärkeää kielen asemalle, yhteenkuuluvuuden tunteelle ja hyväksynnälle. Kun kieli näkyy päivittäin, luo se tunteen, että meidän kielemme on hyväksytty, sillä on arvoa ja se kuuluu yhteiskuntaan. Koemme suurta iloa, kun kielemme näkyvät yhteiskunnassa.

Haluamme, että suomalainen yhteiskunta oppisi enemmän ja paremmin ymmärtämään saamen kieliä, saamelaista kulttuuria ja saamelaista yhteiskuntaelämää. Mielestämme on tärkeää, että lapset päiväkodeissa ja koulussa tutustuvat saamen kieliin. Jos kaikki lapset oppisivat muutaman saamenkielisen sanan, niin nostaisi se osaltaan kielen arvoa ja samalla lisäisi ymmärrystä erilaisia kieliä kohtaan.

Alkuperäinen lähde ja lisätietoja: 

https://www.samediggi.fi/2021/08/31/osallistu-saamen-kielten-viikkoon-25-31-10-2021/

 

Kieliviikon verkkosivut:

https://giellavahkku.org/fi/