Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kieli- ja kulttuurivalmennus maahanmuuttajille

Maahanmuuttaja: onko sinulla korkeakoulututkinto ja aineenopettajan pätevyys kotimaassasi? Haluatko toimia opettajana Suomessa? Onko sinulla OPH:n rinnastamispäätös, mutta et ole löytänyt paikkaa pedagogisten opintojen suorittamiseen? Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa on nyt tarjolla koulutus Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kulttuuri- ja kielivalmennus opetus- ja ohjaustyöhön.

Aineenopettajan pedagogisten opintojen laajuus on enintään 20 op. Koulutusohjelma käynnistyy 3.9.2018. Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Opiskelu on ilmaista.

Haku päättyy 2.8.2018.

Lisätietoja ja haku Itä-Suomen yliopiston sivuilla