Älyä tekoälyyn - mielekästä teknologiapedagogiikkaa kielten opetukseen (maksuton täydennyskoulutus kieltenopettajille lukuvuonna 2023-2024)

Kielten opettaja, tervetuloa täydennyskoulutukseen, jonka teemana on teknologian mielekäs käyttäminen!

Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitos järjestää lukuvuonna 2023–2024 viidestä koulutusjaksosta koostuvan täydennyskoulutuskokonaisuuden ”Älyä tekoälyyn – mielekästä teknologiapedagogiikkaa kielten opetukseen” (ÄlyTeKO). Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.

Koulutus tarjoaa kielten opettajille mahdollisuuden perehtyä erilaisiin oppimista tukeviin teknologisiin ratkaisuihin sekä kehittää omia teknologiapedagogisia taitoja. Sen teemoja ovat digipedagogiikka, oppimisanalytiikka, virtuaaliset oppimisympäristöt, verkkovälitteisyys, sosiaaliset robotit, tekoälyn ja konekääntämisen hyödyntäminen sekä teknologiaan liittyvät eettiset kysymykset. Luennoitsijoina toimivat kielten oppimiseen, opettamiseen ja opetusteknologiaan perehtyneet tutkijat.

Koulutuskokonaisuus (yhteensä 6 opintopistettä) muodostuu: - luennoista (viitenä perjantai-iltana klo 17–20) - työpajoista (viitenä lauantaina klo 10–15) - luentoihin ja työpajoihin liittyvistä ennakkotehtävistä sekä - omaan työhön sidotusta kehittämisprojektista. Koulutuksen luento-osuudet on mahdollista suorittaa etäyhteyden välityksellä, mutta työpajoihin osallistuminen edellyttää läsnäoloa Turussa. Osallistujat voivat kuitenkin suorittaa myös pelkät luento-osuudet ennakkotehtävineen (2 opintopistettä). Täydennyskoulutus sisältää yhteensä viisi koulutusjaksoa, joiden ajankohdat ja aiheet ovat seuraavat:

  1. Digilukutaito ja mobiilioppiminen kielten opetuksessa (6.–7.10.2023)
  2. Oppimisanalytiikka ja tietoturvallisuus kielten opetuksessa (17.–18.11.2023)
  3. Videovälitteisyys ja virtuaalitodellisuus kielten opetuksessa (26.–27.1.2024)
  4. Sosiaaliset robotit kielten opetuksessa (22.–23.3.2024)
  5. Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet kielten opetuksessa (26.–27.4.2024)

Lisää tietoa koulutuksesta ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyvät ÄlyTeKO-hankkeen verkkosivuilta (www.utu.fi/alyteko). Ilmoittaudu mukaan viimeistään perjantaina 15.9.2023.