CLIL- vieraskielisen opetuksen täydennyskoulutusohjelma keväällä 2012

CLIL- vieraskielisen opetuksen täydennyskoulutusohjelma keväällä 2012

CLIL-koulutusta luokan- ja aineenopettajille, jotka työskentelevät tai aikovat työskennellä monikulttuurisessa kouluympäristössä ja opettavat ensisijaisesti englannin kielellä.

Koulutuksen tarkoituksena on tukea opettajan kielellisiä ja pedagogisia valmiuksia opettaa omia oppiaineitaan vieraalla kielellä sekä kehittää taitojaan kohdata eri taustoista tulevia monikulttuurisia oppilaita.

Koulutus keskittyy CLIL-pedagogiikkaan ja se on jaettu kuuteen osa-alueeseen (ks. Ohjelma). Kurssin ohjaajina toimivat alaan perehtyneet asiantuntijat. Kieli- ja monikulttuurisuustaitojen parantamisen ohella koulutuksen tavoitteena on luoda eri puolilla maata vieraalla kielellä opettavien opettajien välille verkosto, joka toimii yhteydenpitokanavana ja joka tarjoaa vertaistukea CLIL-opettajan päivittäiseen työhön.

Kurssiin liittyy myös osallistujien itsenäisesti suorittama CLIL-opetuksen observointiosuus.

Aikataulu: Koulutusohjelmaan sisältyy sekä kontaktiopetusta että itsenäistä työskentelyä. Kontaktiopetus koostuu kolmesta perjantai-iltana ja lauantaina järjestettävästä moduulista keväällä 2012. Kurssin kokonaiskesto on 30 tuntia.

Koulutuksen hinta: Koulutus on Opetushallituksen tukemaa ja siten osallistujille maksutonta. Osallistujat huolehtivat itse matka- ja majoitusjärjestelyistään ja -kustannuksistaan.

Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssin osallistujilta toivotaan taitavaa englannin kielen perustasoa. Ilmoittaudu verkkolomakkeellamme. Ilmoittautumisaika päättyy 16.3.2012.

Lisätietoja antaa Anneli Sorkio, projektipäällikkö/Kielipalvelut.
Puh. 040 190 1289
Sähköposti: anneli.sorkio(at)uta.fi

Katso myös koulutuksen esite.