Fortbildning för svensklärare 9.10.2020 i Helsingfors och webbinarium

Välkommen på fortbildningsdag för svensklärare!

Fortbildningen ordnas fredagen den 9 oktober 2020 vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) i Helsingfors och riktar sig till svensklärare i finskspråkiga högstadier och gymnasier.

Anmälan är öppen fram till tisdagen den 6 oktober. Anmälan gäller både för deltagande på plats och på distans. Skicka gärna inbjudan vidare till kollegor och lärarstuderande. Alla intresserade är välkomna! 

Under dagen behandlas teman så som bedömning av uttal och hörförståelse, grammatikundervisning, svensk ordföljd och stöttande skrivstrategier. Dessutom får du veta vad primord är för något och hur kommunikationen på svenska i Finland skiljer sig från den i Sverige.

Du får en presentation om SLS gedigna material för lärare som kan användas i undervisningen. Utöver det har du under dagens lopp möjlighet att bekanta dig med lättlästa böcker på svenska.

Fortbildningen är avgiftsfri och SLS står för deltagarnas resor med tåg eller buss samt bjuder på lunch och kaffe. Resorna ersätts mot reseräkning i efterhand.

På plats och som webbinarium

Vi utgår ifrån att deltagande på plats är möjligt men med ett begränsat antal platser i salen. Dessutom sänds fortbildningen som ett webbinarium via Zoom för dem som vill delta på distans.

Om deltagande på plats inte är möjligt ordnas fortbildningen som ett webbinarium. Vi följer med läget och myndigheternas rekommendationer och ändrar upplägg enligt behov. Fortbildningen bandas in och finns tillgänglig efteråt på programmets webbsida.

Fortbildning för svensklärare  Tid: Fredagen den 9 oktober kl. 10.30–16.45 Plats: Svenska litteratursällskapets hus,  Riddaregatan 5, Helsingfors och webbinarium

Kostnad: Gratis

Anmälan senast: Tisdagen den 6 oktober

Anmäl dig här

 

Fortbildning för svensklärare 

Tid: Fredagen den 9 oktober kl. 10.30–16.45

Plats: Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, Helsingfors och webbinarium

Kostnad: Gratis

Anmälan senast: Tisdagen den 6 oktober

Anmäl dig här

 

PROGRAM 

10.30 Öppning, forskningschef Christer Kuvaja, SLS

10.40 SLS resurser för skolan, arkivarie, Lisa Södergård och förlagsredaktör, Hedvig Rask, SLS

11.00 Bedömning av uttal och muntlig färdighet i språkundervisningen, FD Maria Kautonen, Jyväskylä universitet* 

11.40 Hjälpmedel för undervisning och bedömning av hörförståelse – det vidgade textbegreppet i praktiken, FD Anna von Zansen, Helsingfors universitet

12.20 Lunchpaus

13.30 Att kommunicera på svenska i Finland och Sverige: Sociala handlingar som förenar och små nyanser som skiljer åt, biträdande professor, Sofie Henricson, Helsingfors universitet

14.10 Vilken effekt har grammatikundervisning?, FD Anne-Maj Åberg, Åbo universitet

14.50 Kaffepaus

15.10 Skrivpedagogisk forskning, doktorand, doktorand Camilla Rosvall, Åbo Akademi*

15.50 Vad gör lättlästa böcker lätta att läsa?, planerare Solveig Arle, LL-Center

16.30 Avslutning

*Föreläser på distans

 

Eventuella frågor riktas till info@sls.fi.

 

Alkuperäinen tiedote SLS:n verkkosivuilla