Haku koulutukseen: Kuulumisia II – opettajankoulutuksen monikulttuurinen horisontti

Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö

Haku koulutukseen: Kuulumisia II – opettajankoulutuksen monikulttuurinen horisontti

Täydennyskoulutus maahanmuuttajataustaisille hakijoille

 

Hankkeessa on kaksi koulutuslinjaa:

1. Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

  • järjestetään lukuvuonna 2011-2012
  • koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa
  • hakijalta edellytetään vähintään alempaa korkeakoulututkintoa, 60 opintopisteen laajuisia opintoja opetettavasta aineessa sekä hyvää suomen kielen taitoa

2. Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op)

  • järjestetään lukuvuosien 2011-2013 aikana
  • koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa
  • hakijalta edellytetään vähintään alempaa korkeakoulututkintoa, opettajan pedagogisia opintoja sekä hyvää suomen kielen taitoa

Lisäksi koulutukseen hyväksytyille järjestetään mahdollisuus suorittaa oman äidinkielen opintokokonaisuus.

 

Haku koulutukseen

  • hakuaika alkaa 9.5.2011 ja päättyy 27.5.2011 klo 16:15
  • hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään 13.-15.6.2011

Sellaiset hakijat, joiden on Opetushallituksen rinnastuspäätöksen mukaan suoritettava 15 op:n täydentävät opinnot, voivat hakea suorittamaan 1) vain 15 op:n opinnot osana opettajan pedagogisten opintojen koulutusta tai 2) 15 op:n opinnot sekä monialaiset opinnot (yhteensä 75 op) osana monialaisten opintojen koulutusta.

 

Lisätietoja koulutuksesta, valintaperusteista ja koulutukseen hakemisesta

http://www.uta.fi/edu

Yleiset asiat: Outi Stüber, puh. 040 1901 804, outi.stuber@uta.fi

Opettajan pedagogiset opinnot: Tuula Pantzar, puh. 040 1901 760, tuula.pantzar@uta.fi

Monialaiset opinnot: Juha Merta, puh. 050 5753 844, juha.merta@uta.fi

 

Koulutus on osa Osallisena Suomessa -hanketta.

 

Uutinen luettavissa verkossa osoitteessa http://www.uta.fi/edu/uutinen.html?id=62079