Ilmoittautuminen ilmaiseen LUKILOKI-koulutukseen alkanut (Jyväskylän yliopisto)

LUKILOKI on syksyllä 2018 käynnistyvä, 15 op laajuinen luku- ja kirjoitustaitoon keskittyvä opettajien täydennyskoulutus. Opetushallituksen rahoittama koulutus on osallistujille maksuton. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille.

Tavoitteena on antaa opettajille valmiuksia ja menetelmiä luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opetukseen sekä taitojen tukemiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota motivaatiotekijöihin ja osaamisen arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon haasteisiin lukivaikeuden, S2-opetuksen ja monikielisyyden näkökulmista.

LUKILOKI rakentuu monipuoliseen ohjattuun ja itsenäiseen työskentelyyn verkkoympäristössä. Lisäksi järjestetään lähikoulutuspäiviä seuraavilla paikkakunnilla: Jyväskylä, Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa. 

Koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa.

 

Yllä olevan tekstin lähde ja lisätietoja: https://lukiloki.jyu.fi/

Ilmoittautuminen: https://lukiloki.jyu.fi/ilmoittautuminen/