ILO - Innovatiivista pedagogiikkaa lukemisen ja kirjoittamisen opettamiseen (Helsingin yliopisto)

ILO - Innovatiivista pedagogiikkaa lukemisen ja kirjoittamisen opettamiseen on 15 opintopisteen laajuinen, Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus, joka on suunnattu niin esiopetuksen, perusopetuksen, lukion kuin ammatillisenkin koulutuksen opettajille. Tavoitteena on antaa opettajille valmiuksia ja erilaisia menetelmiä luku- ja kirjoitustaidon oppimisen tukemiseen ja tätä kautta edistää oppilaiden lukuiloa sekä sitoutumista ja motivaatiota lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Koulutuksen järjestää Helsingin yliopisto. Koulutus on jo täynnä, mutta voi ilmoittautua varasijoille! Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2018.

 

Yllä olevan tekstin lähde, ilmoittautuminen ja lisätietoja: http://kauppa.hyplus.helsinki.fi/ILO-Innovatiivista-pedagogiikkaa-lukemisen-ja-kirjoittamisen-opettamiseen