Introduktionskurs i språkbad, Helsingfors, Arbis 8-9.9.2011, arrangör: Vasa universitet

Hei!

Tuleeko kielikylpyynne uutta henkilökuntaa? Tervetuloa oppimaan kielikylvyn perusteet kurssilla Introduktionskurs i språkbad, Helsinki 8.–9.9.2011!

Kurssi sisältää mm.

  • tietoa kielikylvystä ja sen historiasta
  • kielikylvyn perusperiaatteet
  • kielikylpy opetusohjelmana sekä päiväkodissa että koulussa
  • opintovierailu kielikylpypäiväkotiin ja -kouluun

Kurssin hinta on 200 €. Hinta sisältää luennot, kurssimateriaalin ja opintovierailut. Lounaat eivät sisälly kurssin hintaan. Kurssikieli on ruotsi.

Ilmoittautuminen elektronisesti viimeistään 26.8.2011:

https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/1409/lomake.html

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hej!

Får ni ny personal till språkbadsundervisningen? Välkommen på Introduktionskurs i språkbad, Helsingfors 8–9.9.2011!

Kursen innehåller bl.a.

  • information om språkbadet och dess historia
  • språkbadets grundprinciper
  • språkbadet som en undervisningsmetod både på daghem och i skola
  • studiebesök i språkbadsdaghem och -skola

Kurspriset är 200 € och priset inkluderar föreläsningar, studiematerial och studiebesök. Måltiderna är inte inkluderade. Kursspråket är svenska.

Elektroniska anmälningar senast 26.8.2011:

https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/1409/lomake.html

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

INTRODUKTIONSKURS I SPRÅKBAD

Helsingfors, Arbis 8-9.9.2011

arrangör: Vasa universitet

 

PROGRAM:

TORSDAG 8.9.2011

9.30 – 9.45  Introduktion, föreläsare från Vasa universitet

9.45 – 11.15  Språkbad som undervisningsprogram, föreläsare från Vasa universitet

11.15 – 12.15  Lunch

12.15 – 14.15  Grundläggande drag i integrering av språk och ämne i språkbad, föreläsare från Vasa universitet

14.15 – 14.45  Kaffepaus

14.45 – 16.00  Grundläggande drag i integrering … fortsätter

 

FREDAG 9.9.2011

8.30 – 10.00  Besök på språkbadsdaghem

10.15 – 12.00  Besök på språkbadskola

12.00 – 13.00  Lunch

13.00 – 14.30  Språkbadsundervisning: planering och målsättningar, Smågruppsarbete daghem och skola, föreläsare: språkbadslärare

14.30 – 14.45  Kaffepaus

14.45 – 16.15  Språkbadsundervisning: förverkligande och utvärdering, smågruppsarbetet fortsätter