Itä-Suomen yliopiston EMO - Erityiskysymyksiä maahanmuuttajan oppimisessa -koulutus (kevät 2021)

Osaatko tunnistaa maahanmuuttajaopiskelijan oppimisvaikeuksia? Mitkä ovat hyvän maahanmuuttajaohjaajan ohjausstrategiat? Miten huomioit katsomuksellista moninaisuutta koulun tai oppilaitoksen arjessa?

Koulutuksen päivämäärät

12.2.2021 - 30.6.2021

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyysaste on tutkitusti alhaisempi kuin kantaväestön. Koulumenestys on heikompi vielä toisellakin sukupolvella maahanmuuttajia ja koulutus keskeytyy muita suomalaisia useammin. Opettajan/ohjaajan vahvat taidot maahanmuuttajaoppijan erityiskysymysten tuntemuksessa edistävät maahanmuuttajaoppilaan opintopolun etenemistä. Toisaalta opettajan/ohjaajan taito huomata maahanmuuttajaoppilaan erityinen ohjauksen ja tuen tarve varhaisessa vaiheessa on keskeinen ennakointikeino mahdollisen koulupudokkaan havaitsemisessa.

Koulutus sisältää kolme toisiaan täydentävää koulutusjaksoa, jotka muodostavat yhdessä 8 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.

 • Monikulttuurisen ohjauksen hyvät käytännöt ja ohjaus opintopolulla (3 op)
  12.2.2021 klo 12–15 ja 19.2.2021 klo 12–15, kouluttajana YTT, yliopistolehtori Anne-Mari Souto
  12.3.2021 klo 9–16, kouluttajana opettaja ja kääntäjä Samran Khezri
 • Oppimisvaikeudet (2 op)
  19.3.2021 klo 9–16 ja 26.3.2021 klo 9–16, kouluttajina KM, psykologi Anne Nurminen ja FM, erityisopettaja, suomen kielen opettaja Anu Arvonen
 • Kulttuurinen lukutaito ja katsomuksellinen moninaisuus opetus- ja ohjaustyössä (3 op)
  23.4.2021 klo 12–15 ja 30.4.2021 klo 12–15,  kouluttajana dosentti Inkeri Rissanen
  14.5.2021 klo 9–16, kouluttajana S2- ja maahanmuuttajien kielellisesti tuetun opetuksen opettaja Heli Vigren

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää kahdeksan opetuspäivää etäyhteydellä sekä itsenäistä opiskelua, johon liittyy omaa työtä koskevia ennakko-, väli- ja oppimistehtäviä. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajaoppilaiden parissa työskenteleville perusopetuksen (myös ammatillisen) opettajille ja ohjaajille.

Koulutuksen hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton, OPH rahoittaa koulutusta.

Ilmoittautumisaika

15.11.2020 - 31.1.2021

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/emo-erityiskysymyksia-maahanmuuttajan-oppimisessa