Kielellisten valmiuksien tukeminen varhaiskasvatuksessa, 2 op (Helsingin yliopisto)

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle, jotka pystyvät koulutuksen jälkeen vahvistamaan lasten kielellisiä taitoja sekä tukemaan kielellisten identiteettien kehittymistä. Koulutuksen tavoitteena on kehittää työtapoja, jotka tukevat lasten roolia aktiivisina toimijoina kielen oppimis- ja käyttötilanteissa.

Opetusjaksoon sisältyvä ennakkotehtävä alkaa 24.10.2018. 
Lähiopetuspäivä järjestetään 8.11.2018.

Koulutus on OKM:n rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Ilmoittautuminen päättyy 20.10.2018. Voit ilmoittautua  myös koulutuksen muihin toteutuksiin: OuluHelsinki ja Jyväskylä

 

Lisätietoa muista toteutuksista

Seuraavat 2 op toteutukset pidetään syksyllä 2018 Oulussa, keväällä 2019 Jyväskylässä sekä Helsingissä keväällä ja syksyllä 2019. 

8 op:n toteutukset alkavat helmikuussa ja huhtikuussa 2019.

Kahdeksan opintopisteen toteutus 

Laajemmassa 8 op koulutuksessa tarjotaan syvempää tietoa ja välineitä reflektointiin ja arviointiin, laajennetaan verkostoa ja saadaan työkaluja myös rakenteiden suunnitteluun omassa työyhteisössä. Kokonaisuus toteutetaan 2 kertaa.

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, neljä kontaktipäivää, kolme verkko-osiota, laajemman kehittämistehtävän sekä osallistujien oman osaamisen reflektion, jolla tuetaan pitkäkestoista ammatillista kehittymistä. 
8 op toteutuksiin on erillinen ilmoittautuminen.  

 

Yllä olevan tekstin lähde, lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://kauppa.hyplus.helsinki.fi/Kielellisten-valmiuksien-tukeminen-varhaiskasvatuksessa