Kielellisten valmiuksien tukeminen varhaiskasvatuksessa, 8 op, Helsinki (Helsingin yliopisto)

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle, jotka pystyvät koulutuksen jälkeen vahvistamaan lasten kielellisiä taitoja sekä tukemaan kielellisten identiteettien kehittymistä. Koulutuksen tavoitteena on kehittää työtapoja, jotka tukevat lasten roolia aktiivisina toimijoina kielen oppimis- ja käyttötilanteissa.

Aika: 7.3.2019–24.5.2019

Paikka: Helsinki

Koulutuksen lähipäivät pidetään 7.–8.3.2019 ja 9.–10.5.2019

Koulutus on OKM:n rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 21.2.2019

 

Yllä olevan tekstin lähde, lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://kauppa.hyplus.helsinki.fi/Kielellisten-valmiuksien-tukeminen-varhaiskasvatuksessa-8op-Helsinki?utm_source=hyplus_uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=Opetusala_UK_syyskuu18