Koulutus kieli- ja kulttuuritietoisesta opetuksesta alkaa Turun yliopistossa – hae nyt!

Turun yliopistossa alkaa tammikuussa 2015 koulutus Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus (15 op).

Opinnot antavat käytännön työkaluja suomea toisena kielenä puhuvan oppilaan opettamiseen ja ohjaamiseen. Opinnot alkavat tammikuussa 2015 ja päättyvät joulukuussa 2015. Haku opintoihin sähköisellä hakulomakkeella.

Koulutus on maksutonta.

Opetus on perjantai-iltaisin ja lauantaiaamupäivisin. Lisätietoa opinnoista ja aikataulusta.

Opintojen tavoitteena on

 • saada laaja-alainen ymmärrys, tieto ja tietotaito S2-oppilaasta oppijana ja opetettavana suomalaisessa opetusryhmässä, koulussa ja yhteiskunnassa
 • perehtyä erilaisiin monikielisen oppilaan opetusmenetelmiin
 • tulla tietoiseksi eri oppiaineiden kielestä ja tekstilajeista, ja saada menetelmiä näiden avaamiseen kaikille oppilaille

Opinnot sisältävät seuraavat opintojaksot:

1. Monikulttuurisuus opetustyössä 3 op

 • tietoisuuden lisääminen opettajan omasta kulttuuritaustasta ja sen vaikutuksesta toisen kulttuurin edustajien kohtaamiseen
 • monikulttuurisuuden ja monikielisyyden tarkasteleminen
 • perustietojen saaminen maahan muuttavan oppilaan polusta suomalaiseen koululuokkaan
 • oman äidinkielen tärkeyden ymmärtäminen
 • ideoita yhteistyöhön maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa

2. Suomen kieli oppijan näkökulmasta 3 op

 • oppijankielen kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen
 • suomen kielen tyypillisten ominaispiirteiden ja kielen rakenteen tuntemus
 • puhutun ja kirjoitetun kielen erojen tunnistaminen
 • kielitietoisuuden lisääminen

3. S2-oppilas opetettavana 5 op

 • perehtyminen toisen kielen oppimisen teorioihin
 • perehtyminen S2-opetuksen menetelmiin ja työtapoihin
 • eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon käytön harjoittelu S2-arvioinnissa
 • tietoisuuden lisääminen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisvaikeuksien tunnistamisesta

4. Kielitietoisuus oman aineen opetuksen apuna 3 op

 • kielitietoiseen opetustapaan perehtyminen
 • eri oppiaineille tyypillisiin kielen piirteisiin ja tekstilajeihin tutustuminen
 • perehtyminen tapoihin, joilla oppilasta voidaan ohjata vaativampien tekstien itsenäiseen käsittelyyn

5. Vierailut monikielisiin opintoryhmiin 1 op

 • tutustuminen erilaisiin monikulttuurisiin ja S2-opintoryhmiin ja niiden toimintaan

 

Lisätietoja: Jenni Alisaari, jenali@utu.fi