Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus 2019 (Helsingin yliopisto)

Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto järjestää täydennyskoulutuksen, joka on suunnattu koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Koulutukseen kuuluu neljä moduulia, jotka suoritetaan erikseen. Osallistuja valitsee, mitkä moduulit haluaa suorittaa. Jokaiseen moduuliin ilmoittaudutaan erikseen, ja jokaisesta saa todistuksen. Moduuleissa on yksi lähiopetuspäivä ja itseopiskelua verkossa. Verkkoalustalla on lähipäivän materiaalien lisäksi koulutusvideoita ja kirjallista materiaalia, joiden pohjalta tehdään kehittämistehtävät. Tehtävistä käydään verkkokeskustelua, ja kouluttajat antavat suorituksista henkilökohtaista palautetta.

Koulutuspaikat ovat Helsingin yliopiston keskustakampuksella.

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja maksuton.

Kohderyhmää ovat kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät: lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, päiväkodin johtajat ym.

Syksyllä 2019 ovat tarjolla vielä moduulit 3 ja 4:

 

MODUULI 3, laajuus 3 op:

Koulutus alkaa lähiopetuspäivällä 30.8. (klo 10-16). Tehtävien palautus viikolla 39, minkä jälkeen todistukset postitetaan suorittaneille.

  • Sisällöt: Suomi toisena kielenä -didaktiikan kehittäminen, varhaiskasvatuksen pedagoginen oppimisympäristö kielen oppimisessa, kielitietoisuus ja oppimisjärjestelyt, selkokielinen viestintä.
  • Kouluttajat: FT Salla Kurhila, S2-Lto Marjaana Gyekye ja FT Irene Wichmann
  • Koulutuspaikka: Fabianinkatu 26, Sali 204

Koulutukseen ilmoittautuminen: 

Hakuaika 10.6.–12.8.2019.

Hae moduuliin 3: TÄSTÄ (Linkki avautuu 10.6.2019)

 

MODUULI 4, laajuus 3 op:

Koulutus alkaa lähiopetuspäivällä 8.11. (klo 10-16). Tehtävien palautus viikolla 49, minkä jälkeen todistukset postitetaan suorittaneille.

  • Sisällöt: Lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehittymisen tukeminen, toiminnallinen kaksi- ja monikielisyys, äidinkielen vaikutus oppimiseen, toisen kielen oppimisen teoriaa.
  • Kouluttajat: FT Rigina Ajanki, monikulttuurisuuden asiantuntija Melody Karvonen ja FM Johanna Heimonen.
  • Koulutuspaikka: Siltavuorenpenger 3 A, Sali 168

Koulutukseen ilmoittautuminen: 

Hakuaika 16.9.–15.10.2019 

Hae moduuliin 4: TÄSTÄ (Linkki avautuu 16.9.2019)

 

Lisätietoja:

Yliopisto-opettaja Johanna Heimonen, johanna.heimonen@helsinki.fi, puh. 050 329 06 37 (Humanistinen tiedekunta, Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto)

Lisätietoja koulutuksesta

Lisätietoja koulutuksesta (pdf)