Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus ja esiopetus -täydennyskoulutus keväällä 2022

Vahvista kielellistä ja kulttuuritietoista pedagogiikkaa

Tervetuloa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle suunnattuun kieli- ja kulttuuritietoisuuskoulutukseen, jossa tutkittu tieto ja käytäntö yhdistyvät!

Koulutus tarjoaa tietoa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen pedagogiikan keinoin.

Saat tuoretta ja monipuolista tutkimustietoa ja innostavia ideoita, joiden avulla voit kehittää omaa kieli- ja kulttuuritietoisuusosaamistasi mutta myös koko työyhteisön tietoisuutta kieli- ja kulttuuritietoisesta pedagogiikasta. Koulutuksessa tutkimustietoa yhdistetään käytännönläheisiin harjoitustehtäviin, joiden avulla vahvistetaan pedagogista luovuutta seuraavien teemojen avulla:

  • kielitietoisuus
  • kielirikasteinen toiminta
  • musiikki
  • draamapedagogiikka
  • monilukutaito.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa keväällä 2022.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu 5 osiota, joista jokainen on 1 opintopisteen arvoinen. Osioista ensimmäinen, kielitietoisuuden ja kielellisesti vastuullisen pedagogiikan osio on kaikille pakollinen. Voit suorittaa vain sen tai lisäksi valita niin monta kuin haluat.

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelua.

Kohderyhmä

Koulutus on ensisijaisesti suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle, mutta myös perusopetuksen henkilöstö voi osallistua.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, ja se on osallistujille maksuton.

Opintojen suorittaminen

Opetus tapahtuu kokonaan verkossa ja on sovitettavissa juuri sinun aikatauluusi sopivaksi. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohella.

Kuhunkin osioon liittyy tuoreimpaan tutkimustietoon pohjautuvaa lukemista ja ennakkotehtävä, lyhyitä verkkoluentoja, sekä omassa työyhteisössä toteutettava pedagoginen tehtävä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/kieli-ja-kulttuuritietoinen-varhaiskasvatus-ja-esiopetus?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=tau_jop_kevat%2B2022_kieli%2Bja%2Bkulttuuritietoinen%2Bvarhaiskasvatus%2Bja%2Besiopetus&utm_content=pagepost

Ystävällisin terveisin / Best regards

Raisa Harju-Autti

Väitöskirjatutkija / Doctoral Researcher

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta Faculty of Education and Culture Tampereen yliopisto / Tampere University

raisa.harju-autti@tuni.fi +358 50 509 9033 VIRTA 449