Kielitietoinen opetus – täydennyskoulutusta Helsingissä

Kielitietoinen opetus 3 op, Helsinki

Olemme järjestämässä Kielitietoinen opetus 3 op -täydennyskoulutusta Helsingissä. Koulutus toteutetaan kahtena perjantai-lauantai-jaksona (27.–28.10. ja 17.–18.11.2017). Koulutuspaikkana on Tieteiden talo (Kirkkokatu 6).

Erityisesti luokan- ja aineenopettajille suunnatun koulutuksen tavoitteena on että opettaja osaa opetuksessaan

  • ottaa huomioon eri oppiaineille tyypilliset kielen piirteet monikielisen oppilaan näkökulmasta,
  • tuntee erilaisia tapoja ohjata oppilaiden käsitteenoppimista ja tekstinymmärtämisen taitoja sekä
  • osaa arvioida monikielisen oppilaan suomen kielen taitoa sekä osaamista eri oppiaineissa.

Koulutuksen sisältöinä ovat:

  • kielitietoisen opetuksen ja arvioinnin periaatteet
  • monikieliselle oppilaalle vaikeuksia aiheuttavat suomen kielen piirteet
  • havainnollistaminen ja muut kielitaidon kehittymistä edistävät työtavat opetuksessa
  • luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen tukeminen eri oppiaineissa
  • genrepedagogiikka

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, joten se on osallistujille maksuton.

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan. Ilmoittautuminen päättyy 13.10.2017.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutukseen esitteestä: http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/sataoppi/Documents/esite_SUOMENKIELENOPPIJA.pdf