Kolttasaamelaiset ja karjalaiset – yhteistyö jatkuu -koulutusseminaari marraskuussa 2021

Sää´mkulttuurfondd reäšš õõutsââʹjest Sääʹm škooultemkõõskõõzzin da Kaʹrjjel ǩiõl kodi Rõ:in Nuõrttsäʹmmla da kaʹrjjla – õhttsažtuâjj juätkkai -škooultemseminaar 2.-23.11.2021.

Kolttakulttuurisäätiö järjestää yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Karjalan kielen kodi ry:n kanssa Kolttasaamelaiset ja karjalaiset – yhteistyö jatkuu -koulutusseminaarin 2.-23.11.2021.

Tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17.00-19.35 kokoontuvan työpajan vaihtuvat teemat käsittelevät uhanalaisten kielten ja kulttuurien parissa työskentelevien asiantuntijoiden, opettajien, kieli- ja kulttuurityöntekijöiden sekä lasten vanhempien mieltä askarruttavia aiheita. Huoli kielen ja kulttuurin siirtymisestä tuleville sukupolville on kuormittavaa, siksi vertaistuki, verkostoituminen ja työssä- ja arjessa jaksaminen kulkevat kantavina teemoina koko koulutusseminaarin ajan. Koulutuksessa annetaan tilaa vanhempien ja kieliasiantuntijoiden keskustelulle, jossa on mahdollisuus kysyä ja jakaa kokemuksia ryhmän kesken.

Koulutusseminaarin muita aiheita ovat lapsen produktiivinen kaksikielisyys, lapsen oikeus omakieliseen koulupolkuun, alkuperäiskansojen sosiaalinen media ja vihapuheeseen reagoiminen, vastuullinen ja eettisesti kestävä saamelaismatkailu, kulttuurinen omiminen ja alkuperäiskansojen hyvinvointi. Luennoitsijoina toimivat alan ammattilaiset.

Suomen ja Venäjän kolttasaamelaisilla ja karjalaisilla on paljon yhteistä niin historiassa, kielessä, kulttuurissa kuin uskonnossakin. Kolttasaamelaiset ja karjalaiset – yhteistyö jatkuu -etätyöpajan tavoitteena on tukea suomalais-ugrilaisten kansojen tärkeää kielityötä, jakaa kokemuksia sekä vahvistaa yhteistyötä.

Nyt järjestettävä koulutus on jatkoa marraskuussa 2020 M. A. Castrénin seuran rahoittamalle ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen järjestämälle Uudet menetelmät äidinkielen opetuksen kehittämisessä -koulutustyöpajalle. Koulutukseen osallistui viitisenkymmentä äidinkielen asiantuntijaa Karjalasta, Komista ja Suomesta. Positiivisen palautteen myötä koulutukselle toivottiin jatkoa.

Kolttasaamelaiset ja karjalaiset – yhteistyö jatkuu -koulutusseminaari järjestetään 2.-23.11. tiistaisin ja torstaisin klo 17.00-19.35 Zoom -etäkokousalustalla.

Koulutusseminaariin voi osallistua koko ohjelman ajan tai vain osaan koulutusta. Koko koulutukseen osallistujat saavat osallistumisestaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen todistuksen (1op).

 

Lisätietoja ja alkuperäinen lähde: 

https://www.kolttasaamelaiset.fi/kolttasaamelaiset-ja-karjalaiset-yhteistyo-jatkuu-koulutusseminaari-marraskuussa/