Koulutuskokonaisuus lukion kieltenopettajille – EVALANG: Monimuotomediat, suullisen kielitaidon testaus ja arviointi

Koulutuskokonaisuus lukion kieltenopettajille

EVALANG: Monimuotomediat, suullisen kielitaidon testaus ja arviointi

Tervetuloa Tampereen yliopiston järjestämään ja Opetushallituksen tukemaan lukion kieltenopettajien uudenlaiseen täydennyskoulutusohjelmaan, jossa mukana ovat opettajien ohella myös opiskelijat!

EVALANG-koulutuksen keskiössä ovat:

a) suullisen kielitaidon harjoittamisen, dokumentoinnin ja arvioinnin internetpohjaiset monimuotomediat
b) kieltenopettajat ja heidän testaus- ja arviointivalmiuksiensa kehittäminen
c) opettajien “omat” opiskelijat, kielitaidon itsearviointi ja opettaja-opiskelija -yhteistyö.

Koulutus koostuu seuraavista osioista:

  • I EVALANG – INFO: Johdanto, perehdytys koulutuksen työkaluihin ja työskentelytapoihin
  • II EVALANG – EXPERIMENT: Simulatiivisten monimuotomedioiden soveltaminen käytäntöön omassa opetuksessa, opettajan omavalintaisissa opetusryhmissä
  • III EVALANG – EVALUATION: Kielisuoritusten itse-, vertais- ja ulkoinen arviointi internetpohjaisten arviointijärjestelmien (“Performance-Lab”) avulla
  • IV EVALANG – REPORT: Opiskelijapalautteet, opettajien koulutusraportit (koulutuksen ja materiaalien rakenne ja sisällöt, tekninen toteutus, soveltavat tehtävät, kehittämistarpeet)

Kohderyhmä:Lukiokoulutuksessa työskentelevät ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielen opettajat ja heidän opetusryhmänsä opettajan valintojen mukaisesti.

Koulutuspaikat ja -ajat: Koulutushanke toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opettajaosallistujille järjestetään kaksi ryhmää, joista toinen kokoontuu Tampereella 26.10.2013 ja 25.4.2014, toinen Oulussa 28.10.2013 ja 28.4.2014.

Ilmoittautuminen: Koulutukseen otetaan 40 opettajaosallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen osoitteessa: http://www.uta.fi/taydennyskoulutus ja http://www.uta.fi/kielipalvelut. Ilmoittautumisaika päättyy: 11.10.2013.

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen tukemaa ja siten osallistujille maksutonta. Osallistujat huolehtivat itse matka- ja majoitusjärjestelyistään ja -kustannuksistaan.

Tutustu koulutusesitteeseen tästä.

Lisätietoja:

Anneli Sorkio Puh. 040 190 1289 Sähköposti: anneli.sorkio@uta.fi
Katja Ilkankoski Puh. 040 774 2619 Sähköposti: katja.ilkankoski@uta.fi