Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa, 25 op (Jyväskylä, vuosi 2019)

Kiinnostavatko lasten oikeudet ja osallisuus? Tervetuloa opiskelemaan uutta opintokokonaisuutta!Oiva

Ilmainen opintokokonaisuus toteutetaan kalenterivuoden 2019 aikana Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. Lähiopetusta on kerran kuussa pe (klo 14–18) + la (klo 9–15), lisäksi verkko-opetusta ja omaan työhön ja työyhteisöön liittyvää kehittämistyötä.

Mukaan valitaan maks. 60 tutkinto-opiskelijaa JYU:n psykologian ja kasvatustieteiden tiedekunnasta sekä maks. 60 varhaiskasvatuksessa tai esi- ja alkuopetuksessa työskentelevää henkilöä. Opiskelu tapahtuu monialaisina tiimeinä, mikä mahdollistaa asiantuntijuuden ja näkökulmien jakamisen ammattilaisten, opiskelijoiden, sidosryhmien, lasten ja vanhempien välillä. Opinnoissa luodaan välineitä käsitellä oikeuksien ja osallisuuden teemoja lasten ja perheiden kanssa. 

Opintojaksot (alustava):

 1. Lasten oikeudet ja osallisuus – teoreettisia lähtökohtia
  • Lasten oikeudet ja osallisuus eettisenä, kasvatuksellisena, yhteiskunnallisena, oikeudellisena ja tieteellisenä ilmiönä
 1. Erilaisuus ja yhdenvertaisuus
  • Erilaiset lapsuudet, etnisyys, sukupuoli, sosio-ekonominen asema, erilaiset tuen muodot, syrjintä, tasa-arvoinen kasvatus, yhteisöllisyys
 1. Moninaiset perheet ja kulttuurit
  • Kieli ja kulttuuri, perheet ja perhemuodot, sukulaisuussuhteet, poliittiset ja uskonnolliset arvot ja ideologiat
 1. Suojelemisen kysymyksiä
  • Yksityisyys, kunnia, päihteet, väkivalta, hyväksikäyttö
 1. Osallisuutta tukevat kasvatus- ja koulutusinsituutiot
  • Lasten mielipiteet, oikeus tulla kuulluksi, ikätasolle sopiva tieto, oikeus leikkiin, lepoon ja vapaa-aikaan, lasten osallisuutta tukeva pedagogiikka

 

Lähiopetus: 18.–19.1., 8.–9.2., 8.–9.3., 5.–6.4., 10.–11.5., kesätauko, 6.–7.9. 11.–12.10., 8.–9.11., 13.–14.12.2019.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen verkossa 20.–30.11.2018 osoitteessa http://r.jyu.fi/oiva (lomake näkyvillä 20.11. alkaen, opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä). 

Opinnot alkavat tammikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan mukaan pääsystä viimeistään 10.12.2018. 

Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

Marleena Mustola, marleena.mustola(at)jyu.fi, puh. 040 805 4488

 

Lisätietoja hankkeesta: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/lapsi-ja-perhetutkimus/tutkimus-ja-hankkeet/oiva