Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon - opettajien 15 op pedagoginen täydennyskoulutus (Oulun yliopisto)

Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon -täydennyskoulutus on Opetushallituksen rahoittama, osallistujille ilmainen koulutus, joka on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille. Koulutuksen tavoitteena on:

  • vahvistaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen opetuksen opettajien ammattitaitoa luku- ja kirjoitustaitojen opetuksen osalta
  • tukea osallistujien oman osaamisen reflektointia ja kehittämistä sekä saada käyttöön uusia sisältöjä ja menetelmiä opetukseen
  • tukea opetussunnitelmien ja vasu:n tavoitteiden jalkauttamista luku- ja kirjoitustaidon opetuksen osalta
  • kannustaa opettajia keskinäisten verkostojen muodostamiseen ja osaamisen jakamiseen.
  • vahvistaa lasten ja nuorten riittävän luku- ja kirjoitustaidon saavuttamista koulussa 

Koulutus toteutetaan valtakunnallisina verkko-opintoina.  

Koulutuksen ajankohta: 7.1.2019–31.10.2019

Koulutuksen järjestää Oulun yliopisto.

 

Yllä olevan tekstin lähde, ilmoittautuminen ja lisätietoja: http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/node/53104