LUKKI-hanke järjestää: Kieliprofiilikoulutusta ruotsinkielisten koulujen opettajille, 8.4.2021

Hej!

Projektet LUKKI och Utbildningsstyrelsen ordnar en fortbildning kring språkprofilen för svenskspråkiga lärare. Fortbildningen är gratis och den hålls i Zoom. Välkomna med!

Torsdagen den 8.4 kl. 13.00 – 16.00 

 

13.00 Språkprofilen: Bakgrund och mål

Yvonne Nummela & Karoliina Inha, Utbildningsstyrelsen

13.45 Lärarnas synvinklar på språkprofilen

Pia Björkqvist, Karleby svenska gymnasium

Benita Lindström, Katedralskolan i Åbo

14.15 Gruppdiskussion 

15.00 Sammanfattning 

15.15 ”Vad händer efter gymnasiet?”

Kirsi Wallinheimo, Helsingfors universitet

16.00 Fortbildningen slutar

 

Anmäl dig via länken: https://forms.gle/EtZStegxsJ5KZtgn9 

Anmälan stängs den 5.4 Anmälan är bindande. 

De som anmält sig får en kort förhandsuppgift och länken till Zoom den 5.4

Eventuell inkomstförlust ersätts av LUKKI.

Alla deltagare får ett intyg över deltagande.

 

MVH LUKKI-teamet

lukki@syk.fi