Maahanmuuttajien oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät, 2 op (Jyväskylä, kevät 2019)

Oppimisvaikeutta, kielitaidon puutetta vai taitojen harjaantumattomuutta? Miten voimme tunnistaa oppimisen haasteita Ammatilliseen koulutukseen tulevien koulutustausta, puutteellinen kielitaito, trauma- ja kriisikokemukset, oppimisvaikeudet ja vaikeat elämäntilanteet voivat vaikeuttaa oppimista monin tavoin. Ammatilliseen koulutukseen saatetaan tulla myös aikaisempaa alhaisemmalla kielitaitotasolla, minkä vuoksi tarvitaan entistä kielitietoisempaan opetusta. Koulutus antaa valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvaikeuksia ja oppimista vaikeuttavia tekijöitä ja kohdentaa ennakoidusti tukitoimia sekä erityistä tukea niitä tarvitseville oppijoille.

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta ERMO- Erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille (10 op) ja on osallistujille maksuton. Koulutus toteutetaan Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun, Ammattiopisto Liven ja Ammattiopisto Spesian yhteistyönä.

  • Toteuttamistapa: Koulutus koostuu kahdesta lähitapaamisesta, yhdestä webinaarista sekä etätyöskentelystä. Lähipäivät ovat 28.1. ja 15.2.2019 klo 12.30–16.00 ja päätöswebinaari 14.3.2019 klo 14.00–16.00.
  • Kohderyhmä: Ammatillisen, valmentavan ja kotoutumiskoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.
  • Ilmoittautuminen: 14.1.2019 mennessä

 

Yllä olevan tekstin lähde, lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.spesia.fi/tapahtuma/maahanmuuttajien-oppimiseen-ja-opiskeluun-vaikuttavat-tekijat-2-op-jyvaskyla/