Menetelmiä ja lähestymistapoja maahanmuuttajien oppimisen tukemiseen, 3 op (Jyväskylä, kevät 2019)

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voivat tarvita tukea opintoihinsa mm. oppimisvaikeuksien, kielitaidon puutteen, koulutustaustan tai trauma- ja kriisikokemuksien vuoksi. Tule oppimaan uutta, jakamaan ideoita ja kokemuksia sekä kokeilemaan erilaisia maahanmuuttajien oppimista tukevia menetelmiä omassa opetuksessasi ja ohjauksessasi!

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta ERMO- Erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille (10 op) ja on osallistujille maksuton. Koulutus toteutetaan Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun, Ammattiopisto Liven ja Ammattiopisto Spesian yhteistyönä.

  • Toteuttamistapa: Koulutus koostuu lähipäivistä, webinaareista ja omaan työhön sovellettavista oppimistehtävistä. Lähipäivät ovat 18.3. ja 5.4.2019 klo 9.00–15.00 ja päätöswebinaari 25.4.2019 klo 14.00–16.00.

  • Kohderyhmä: Ammatillisen, valmentavan ja kotoutumiskoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

  • Ilmoittautuminen: 16.3.2019 mennessä

 

Yllä olevan tekstin lähde, lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.spesia.fi/tapahtuma/menetelmia-ja-lahestymistapoja-maahanmuuttajien-oppimisen-tukemiseen-3-op-jyvaskyla/