Monipuolistuva kirjoittamisen opetus – tekstin tuottamisen palettia avaamaan, 6.2.2017 ja 11.5.2017 Helsinki

Opetushallituksen järjestämän koulutuksen tavoitteena on pohtia kirjoittamisen opetuksen roolia ja tekstien tuottamisen tapoja ja välineitä sekä päivittää menetelmiä ja arviointikäytänteitä digitaalisuuden ja vertaistuottamisen aikakaudella.

Koulutus on kaksiosainen. Se koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, joiden välissä on itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmää ovat luokanopettajat, äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajat sekä erityisopettajat perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Teemat

  • Kirjoittaminen osana monilukutaitoa
  • Sähköiset kirjoittamisen alustat ja muodot, näppäintaidot
  • Kirjoitustaitojen kehittäminen jatkumona luokka-asteelta ja koulumuodosta toiseen
  • Monimuotoisten tekstien tuottaminen prosessina ja yhdessä, luova tuottaminen sekä tekstien arviointi
  • Opettajaverkostot ja vertaistuki kirjoittamisen opetuksen ohjaamisessa; opettajien verkostoituminen

Lisätietoja, ohjelma ja ilmoittauminen Opetushallituksen sivuilla