Maksuttomia koulutustilaisuuksia opetussuunnitelmauudistuksesta

Maksuttomia koulutustilaisuuksia opetussuunnitelmauudistuksesta

Kevään ja syksyn 2015 aikana Opetushallitus ja aluehallintovirastot järjestävät yhteistyössä perus- ja lisäopetuksen sekä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmauudistukseen liittyviä koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. Tilaisuudet ovat osa valtion maksutonta täydennyskoulutustarjontaa ja ne on tarkoitettu kaikille opetussuunnitelmatyössä toimiville.

Lisätietoa Opetushallituksen sivuilla http://www.oph.fi/ops2016/paikallisen_tyon_tuki/koulutustilaisuudet