Oppimistaidon syksyn 2019 koulutukset

Vieraskielisen oppilaan oppimisvaikeuksien tunnistaminen

koulutuspäivä Helsingissä 29.10.2019 tai videotallenne

Koulutus on suunnattu vieraskielisten oppilaiden kanssa työskenteleville opettajille

ja muille koulun ammattilaisille, erityisesti perusopetuksessa.

Lisätietoja koulutuksesta: https://www.oppimistaito.fi/ovtunnistaminen

 

Aikuista maahanmuuttajaa opettamassa – näkökulmia hitaan oppijan tukemiseen ja opettajan työssä jaksamiseen

Helsingissä 13.11.2019

Kokosimme yhteen koulutuspäivään asioita ja ilmiöitä, jotka tällä hetkellä puhuttavat aikuisten maahanmuuttajien opettajia.

Lisätietoja koulutuksesta: https://www.oppimistaito.fi/aikuista-mm-opettamassa

 

Perustaitojen vahvistaminen osana suomen kielen opiskelua

Videotallenne        

Miten suomen kielen opettaja voi tukea opiskelijan luku- ja kirjoitustaidon,

matemaattisten valmiuksien sekä muiden perustaitojen kehittymistä oppitunneilla?

Lisätietoja koulutuksesta: https://www.oppimistaito.fi/perustaidot

 

Koulutus psykologeille vieraskielisen oppilaan oppimisvaikeuksien arvioinnista

Videotallenne

Koulutuksessa esitellään vieraskielisten lasten ja nuorten psykologisen arvioinnin lähtökohtia.

Lisätietoja koulutuksesta: https://www.oppimistaito.fi/tyopaja

 

Lisätietoja: www.oppimistaito.fi